Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/10427
Video
Title: Què ens oculta el vel estadístic? Reflexió feminista entorn del disseny i l'explotació de les fonts de dades socials (part 2 de 5)
Author: Biglia, Bárbara
Donoso Vázquez, Trinidad
Jiménez, Edurne
Vilà Baños, Ruth
Director: Luxan, Marta
Keywords: Metodologia de les ciències socials
Demografia
Estadística
Feminisme
SIMREF
Issue Date: 2009
Series/Report no: Interdisciplinar de metodología de Investigación Feminista; 5
Abstract: Aquesta sessió té un doble objectiu: per una banda, evidenciar l'incidència de les fonts de dades quantitatives en la construcció de la realitat social i, per una altra, reflexionar sobre l'incidència, tant teòrica com pràctica, de l'epistemologia feminista en la metodologia qualitativa. Parlarem, més concretament, de les conseqüències teòrico-pràctiques de l'exclusió de la perspectiva de gènere en el disseny de les fonts sociodemogràfiques, analitzarem la potencialitat d'aquestes fonts i les transformacions de que han estat objecte al llarg del temps, així com de possibles alternatives pel que fa al disseny i a la construcció d'indicadors.
Note: Ponent: Marta Luxan / Presenta: Ruth Vilà
URI: http://hdl.handle.net/2445/10427
Appears in Collections:Mediateca - Docència
OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0002_clip0_clip1.mp471.85 MBmp4View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons