Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104273
Title: Eurítmies del traç: cos i pulsió en la dicció gràfica
Author: Seriñà Gou, Maria del Mar
Director/Tutor: Planas Rosselló, Miquel
Jori Gomila, Josep M.
Keywords: Creació artística
Arts visuals
Escriptura
Artistic creation
Visual arts
Writing
Issue Date: 28-Jan-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta investigació té com a nucli central la comprensió del procés creatiu a través de l'aprofundiment en el sentit del treball gràfic i les pulsions que inspiren l'artista (emocionalment, mentalment i espiritualment), i que són regides a través de l'expressió física del traç. Per comprendre aquest procés creatiu, ens centrarem en l'estudi de les eurítmies de l'artista quan traça. Si ens endinsem en el terme eurítmia, veurem que és una paraula d'origen grec que significa bon ritme. S'entendrà com eurítmia aquell ritme harmoniós que embolcalla, sustenta i amalgama l'acte creatiu. Aquesta eurítmia neix del moviment provocat per l'energia vibratòria del pronunciar-se. Cada paraula té un so i cada so provoca un moviment. A través de l'eurítmia el que s'intenta és aprendre a sentir la vibració de l'interior, entrar en les seves profunditats per poder extreure la seva essència i expressar-la visualment a través del gest, i en aquest cas concret, esdevenir un traç. A través de la comprensió del procés creatiu de traçar, veurem com la pràctica artística pot esdevenir un camí de coneixement integral que ens apropa tant a la comprensió de l'ésser humà com del seu entorn.
URI: http://hdl.handle.net/2445/104273
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Escultura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MdMSG_TESI.pdf29.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.