Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104327
Title: Noticia bibliográfica. Cataluña [Ressenya de llibre]
Author: Calvo Calvo, Ángel, 1949-
Gordillo, Xavier
Jover i Avellà, Gabriel
Pla i Tolrà, Lluïsa
Ramon-Muñoz, Ramon, 1967-
Valls Junyent, Francesc, 1966-
Keywords: Ressenyes (Documents)
Història econòmica
Industrialització
Reviews (Documents)
Economic history
Industrialization
Issue Date: 1993
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: 'Cal Granotes', una adoberia del segle XVIII. Museu Comarcal de l' Anoia, Igualada, 1990,51 pp Esteve DEU I BAIGUAL, La indústria tèxtil llanera de Sabadell 1896-1925, Nova Biblioteca Sabadellenca n° 3, Col legi de Doctors i Llicenciats, Sabadell, 1990, 203 pp. Eudald GRAELLS, Els orígens industrials de Catalunya. Ripoll bressol de la industrialització, Edicions Maideu, Ripoll, 1990, 143 pp. Ramona HUGUET, EIs artesans de Lleida, 1680-1808, Pages Editors, L1eida, 1990,273 pp. Caries SALMERON BOSCH, EIs trens del Berguedà. Historia deis ferrocarrils industrials del Berguedà. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1990, 271 pp. Alexandre SÁNCHEZ (Ed.), Protecció, ordre i llibertat. El pensament i la política econòmica de la Comissió de Fàbriques de Barcelona (1820-1840), Alta Fulla, Barcelona, 1990, 278 págs. F. Xavier TARRAUBELLA 1 MIRABET, La Canadenca al Pallars. Repercussions socio-econòmiques de la construcció de l' embassament de Sant Antoni a la Conca de Tremp (1910-1920), Estudis 1, Editorial Virgili i Pagès, Lleida, 1990, 273 pp. J.K.J. THOMSON, La indústria d'indianes a la Barcelona del segle XVIII. L' Avenç-Societat Catalana d 'Estudis Històrics. Corsia, 4. Barcelona, 1990, 131 pp. Manuel ARRANZ, Mestres d'obres i fusters. La construcció a Barcelona en el segle XVIII. Col legi d' Aparelladors i Arquitectes Tecnics de Barcelona, Barcelona, 1991,517 pp. Carme MOLINERO, Pere YSAS, Els industrials catalans durant el franquisme. Eumo Editorial, Vic, 1991, 177 pp. Jordi NADAL, Jordi MALUQUER DE MOTES, Caries SUDRIA i Francesc CABANA, eds., Historia econòmica de la Catalunya Contemporània, Segle XIX, Indústria, transports i finances, vol. 3, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1991, 437 pp. I Jornades d' Arqueologia Industrial de Catalunya. L 'Hospitalet de L1obregat, 1991, 362 pp. Imma SOCIAS BATET, Les marques de fàbrica de Manresa. Xilografies deis segles XVIII i XIX. Centre d'Estudis del Bages, Manresa, 1991,249 pp. Josep Ma TORRAS RIBE, Curtidores y tenerías en Cataluña: organización de un oficio pre-industrial (Siglos XIV-XIX). Colomer Munmany, Vic, 1991, 395 pp. Ramon BENAVENTE I FREIXAS, Can Gomis. Historia d'una colonia industrial a les ribes del Llobregat, L' Aixenador Edicions, Argentona, 1992, 245 pp.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/issue/view/5200
It is part of: Revista de Historia Industrial, 1993, num. 3, p. 251-257
URI: http://hdl.handle.net/2445/104327
ISSN: 1132-7200
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
195200.pdf729.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.