Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104332
Title: Asma bronquial i medi ambient
Author: Ussetti, P.
Roca Torrent, Josep
Keywords: Asma
Malalties bronquials
Influència del medi ambient en l'home
Contaminació atmosfèrica
Temps (Meteorologia)
Asthma
Bronchial diseases
Environmental effects on human beings
Atmospheric pollution
Weather
Issue Date: 1985
Publisher: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Abstract: L'asma bronquial és una malaltia que es caracteritza per la presentació d'episodis d'obstrucció bronquial secundaris a una hiperreactivitat de les vies aèries, els quals desapareixen de forma espontània o bé per l'acció del tractament broncodilatador. El medi ambient, i de forma més específica les característiques de l'aire que respirem, incideix en el desenvolupament de crisis d'agudització en la majoria de malalts asmàtics. No hi ha dubte dels efectes nocius dels increments de pol·lució atmosfèrica sobre la mortalitat i la morbilitat dels individus amb patologia crònica de tipus càrdio-respiratori. En aquest sentit, són nombrosos els estudis que demostren que les condicions meteorològiques i els nivells de contaminants tenen un paper en el nombre i la gravetat de les crisis d'agudització d'aquests malalts. ...
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
It is part of: Annals de Medicina, 1985, vol. LXXI, num. 9, p. 243-245
URI: http://hdl.handle.net/2445/104332
ISSN: 2013-7109
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Medicina)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
536858.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.