Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104337
Title: Càlcul de la dosi eficaç cinquanta (DE50) mitjançant ordinador
Author: Díez Noguera, Antoni
Keywords: Posologia
Administració de medicaments
Assaigs clínics de medicaments
Efectes secundaris dels medicaments
Farmacologia
Desenvolupament de medicaments
Toxicitat dels medicaments
Posology
Administration of drugs
Drug testing
Drug side effects
Pharmacology
Drug development
Drug toxicity
Issue Date: 1984
Publisher: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Abstract: En l'estudi de qualsevol substància medicamentosa és gairebé un pas obligat el càlcul de la dosi letal cinquanta, que hom defineix com aquella dosi que produeix la mort del 50% dels animals tractats. Per dur a terme aquesta determinació a partir dels resultats experimentats, s'han desenvolupat, ja fa temps, diversos mètodes de càlcul. La base conceptual d'aquests mètodes no ha millorat gaire en els últims anys, ja que els avenços tecnològics no han incidit en els seus plantejaments matemàtics i estadístics; val a dir que un dels mètodes més emprats actualment és de l'any 1949. D'altra banda, el que realment ha suposat una gran millora ha estat el perfeccionament i la simplificació de l'ús d'ordinadors mitjans i petits. Això ha permès la utilització de mètodes de càlcul numèric que incrementen considerablement la precisió dels càlculs, cosa en la qual fa uns anys no es pensava degut a la seva complexitat. En el nostre cas, aquests mètodes els hem aplicat per a realitzar totes aquelles operacions de transformació d'unitats o de càlculs que fins ara es feien mitjançant taules o nomogrames. De bell antuvi realitzarem una petita revisió històrica dels mètodes més usuals, assenyalant el que nosaltres hem triat.
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
It is part of: Annals de Medicina, 1984, vol. LXX, num. 3, p. 87-88
URI: http://hdl.handle.net/2445/104337
ISSN: 2013-7109
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Bioquímica i Fisiologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010892.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.