Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104352
Title: Transcripció fonètica i fonològica de l'entonació: una proposta d'etiquetatge automàtic
Author: Roseano, Paolo
Fernández Planas, Ana Ma. (Ana María)
Keywords: Entonació (Fonètica)
Transcripció fonètica
Intonation (Phonetics)
Phonetic transcription
Issue Date: 2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquest article té dos objectius principals. El primer és oposar un sistema de transcripció fonètic de l'entonació que sigui entenedor i que es pugui relacionar fàcilment amb un sistema de transcripció fonològica d'ús comú. El segon és presentar un conjunt d'eines informàtiques que proporcionen aquesta transcripció de l'entonació en el marc d'un projecte en concret (AMPER). La primera part de l'article conté unes reflexions prèvies sobre els sistemes de transcripció en general. La segona secció vol enfocar les característiques (així com les problemàtiques) de la transcripció fonètica i fonològica en un àmbit -el segmental- que té dos segles d'història. A la secció següent, es comp ara la transcripció fonètica i fonològica segmental amb aquella entonativa, que té menys tradició i, per tant, es troba en un estat menys evolucionat, malgrat l'atenció que el tema ha rebut al llarg de les últimes dècades. A la quarta part de l'article, passem a descriure les eines informàtiques que proposem per tal de proporcionar un etiquetatge prosòdic automàtic. [eng] This paper has two main objectives. The first is to propose a system of phonetic transcription of intonation that is understandable and that can be easily related with a widely used phonological transcription system. The second is to present a set of tools that provides this transcription of intonation in the context of a specific project(AMPER). The first part of the article contains some reflections on transcription systems in general. The second part focuses on the features (and issues) of the phonological and phonetic transcription of segments, a tradition that has been in use for over two centuries. In the following section, we compare the phonological and phonetic transcription of segments with the transcription of intonation, far less common and therefore less evolved despite the attention that it has received in recent years. In the fourth part of the article, we describe some tools that can provide the automatic transcription of the prosodic features of an utterance based on its acoustic features.
Note: Reproducció del document publicat a: http://stel.ub.edu/labfon/sites/default/files/XXII-12-PRoseano.pdf
It is part of: Estudios de Fonética Experimental, 2013, vol. XXII, p. 275-332
URI: http://hdl.handle.net/2445/104352
ISSN: 1575-5533
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
627107.pdf2.03 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons