Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104447
Title: Manual dels hàbitats de Catalunya: catàleg dels hàbitats naturals reconeguts en el territori català d'acord amb els criteris establerts pel CORINE biotopes manual de la Unió Europea. Volum I. Introducció - Edició revisada 2015
Author: Carreras i Raurell, Jordi
Ferré Codina, Albert
Vigo, Josep, 1937-
Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
Keywords: Hàbitat (Ecologia)
Biogeografia
Conservació de la diversitat biològica
Habitat (Ecology)
Biogeography
Biodiversity conservation
Issue Date: 2015
Publisher: Gràfiques Ortells, S.L.
Abstract: El catàleg dels biòtops de la Unió Europea (CORINE biotopes manual) és la base per a la gestió del medi natural. L'adaptació d'aquest catàleg al nostre territori va portar a dreçar una llista dels hàbitats existents a Catalunya. El present Manual vol servir per interpretar-los teòricament i per poder-los identificar fàcilment en la pràctica. Aquest volum introductori comenta la gènesi i les característiques del projecte europeu i del manual mateix i dóna la pauta per interpretar les fitxes d'hàbitats. Com a complement important, inclou la llista dels hàbitats de Catalunya i unes taules de relació entre els hàbitats pròpiament dits, els tipus d'hàbitats d'interès comunitari i la classificació EUNIS. En aquesta nova edició s'han revisat i actualitzat els continguts de la versió anterior (nous mapes, nous paràmetres indicadors de l'interès de conservació, incorporació de la correspondència amb la nova classificació europea EUNIS...) i s'hi han afegit uns pocs hàbitats observats o descrits aquests últims anys.
Note: Edició revisada 2015
Related resource: http://www.ub.edu/geoveg/cat/ManualCORINE.php
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/habitats/habitats_terrestres/documents_complementaris/docs_hc/
URI: http://hdl.handle.net/2445/104447
ISBN: 978-84-393-9384-9
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre Llibres (Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG))
Llibres / Capítols de llibre (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volum_I_pantalla.pdf4.52 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons