Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104465
Title: Manual dels hàbitats de Catalunya : catàleg dels hàbitats naturals reconeguts en el territori català d'acord amb els criteris establerts pel CORINE biotopes manual de la Unió Europea. Volum VII. 5 Molleres i aiguamolls. 6 Roques, tarteres, glaceres, coves. Edició revisada 2015
Author: Carrillo, Empar
Ferré Codina, Albert
Masalles i Saumell, Ramon M., 1948-
Ninot i Sugrañes, Josep Maria
Pérez Haase, Aaron
Font Garcia, Joan
Gesti Perich, Josep
Vilar Sais, Lluís
Guardiola Bufí, Moisès
Salvat Saladrigas, Andreu
Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat
Keywords: Hàbitat (Ecologia)
Biogeografia
Conservació de la diversitat biològica
Vegetació
Habitat (Ecology)
Biogeography
Biodiversity conservation
Vegetation
Issue Date: 2015
Publisher: Gràfiques Ortells, S.L.
Abstract: L'adaptació al nostre territori del catàleg dels biòtops de la Unió Europea (CORINE biotopes manual) va portar a dreçar una llista dels hàbitats existents a Catalunya. El present Manual vol servir per a interpretar-los teòricament i per a poder-los identificar fàcilment en la pràctica. Els volums descriptius, com aquest, comprenen una sèrie de fitxes, corresponents cadascuna a un hàbitat, ordenades i distribuïdes en apartats coincidents amb els subgrups de primer i segon nivell. Cada fitxa presenta, de manera molt sintètica, les característiques més rellevants de l'hàbitat (aspecte, ecologia general, component biòtic, paràmetres d'interès de conservació...) i porta algunes figures il·lustratives i, en la majoria de casos, un petit mapa de distribució. En aquesta nova edició s'han revisat i actualitzat els continguts de la versió anterior (nous mapes, nous paràmetres indicadors de l'interès de conservació, incorporació de la correspondència amb la nova classificació europea EUNIS...) i s'hi han afegit uns pocs hàbitats observats o descrits aquests últims anys..
Note: Edició revisada 2015
Related resource: http://www.ub.edu/geoveg/cat/ManualCORINE.php
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/habitats/habitats_terrestres/documents_complementaris/docs_hc/
URI: http://hdl.handle.net/2445/104465
ISBN: 978-84-3939-381-8
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre Llibres (Grup de Recerca Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG))
Llibres / Capítols de llibre (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volum_VII_pantalla.pdf110.79 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons