Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104592
Title: Reedició i anàlisi de l'impacte normatiu dels documents de l'Observatori de Bioètica i Dret sobre salut sexual i reproductiva en l'adolescència i sobre la interrupció voluntària de l'embaràs
Other Titles: Reedición y análisis del impacto normativo de los documentos del Observatorio de Bioética y Derecho sobre salud sexual y reproductiva en la adolescencia y sobre la interrupción voluntaria del embarazo
Reprint and impact on regulations of Documents issued by the Bioethics and Law Observatory on sexual and reproductive health in adolescence and voluntary interruption of pregnancy
Author: Casado, María
Lamm, Eleonora
Observatori de Bioètica i Dret
Keywords: Bioètica
Conducta sexual
Adolescents
Avortament
Dret i ètica
Legislació
Espanya
Bioethics
Sex customs
Teenagers
Abortion
Law and ethics
Legislation
Spain
Issue Date: Jan-2011
Publisher: Universitat de Barcelona. Observatori de Bioètica i Dret
URI: http://hdl.handle.net/2445/104592
Related resource: https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInstitution&query=any,contains,b2048536*
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Càtedra UNESCO de Bioètica UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07892cc.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons