Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104754
Title: La presència de l'oli bètic a la Gallia Narbonensis
Author: Garrote Sayó, Eduard
Director/Tutor: Remesal Rodríguez, José
Pons Pujol, Lluís, 1971-
Keywords: Oli d'oliva
Comerç
Àmfores
Marques de ceràmica
Inscripcions llatines
Imperi Romà, 284-476
Hispània romana, 218 aC-414
Bètica (Província romana)
Narbona (França)
Olive oil
Commerce
Amphoras
Pottery marks
Latin inscriptions
Roman Empire, 284-476
Roman Hispania, 218 B.C.-414 A.D.
Bética (Roman province)
Narbonne (France)
Issue Date: 2-Feb-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La Gallia Narbonensis com altres províncies romanes nord-occidentals no va ser una excepció als circuits comercials que es van fer servir durant els primers segles de la nostra Era. Al voltant de les necessitats d’avituallament dels exèrcits es va desenvolupar un ampli comerç entre les províncies frontereres i el Mediterrani, i en particular, entre la província de la Narbonensis i la Baetica. L’arribada de l’Imperi amb August va produir uns canvis econòmics que van fer aparèixer un model nou de interdependència entre els interessos de l’Estat romà i el de les províncies en què es componia. Aquesta intervenció va propiciar que l’oli bètic es convertís en un producte annonari de primera necessitat que es desplaçava a diversos punts de l’imperi, de forma regular i en grans quantitats per aprovisionar regularment d’oli a Roma i als exèrcits aquarterats a les fronteres nord occidentals de l’imperi. S’incorporen 1539 segells sobre àmfores Dressel 20 trobades a la província romana de la Gallia Narbonensis que ha estat la base per confeccionar el corpus que se incorpora i que és el motor central del meu estudi.
[eng] Gallia Narbonensis other North-West Roman provinces was not an exception to the commercial circuits that were used during the early centuries of the Christian era. Around the army needs developed an extensive trade between border provinces and the Mediterranean, and in particular between the province of Narbonensis and Baetica. The arrival of the Roman Empire with Augustus produces economic changes that trigger a new model of interdependence between the interests of the state and the provinces. This intervention led to the olive oil from Baetica became a staple product of annona that moved to different parts of the Empire, regularly and in large quantities to supply oil regularly in Rome and the army quartered North-West borders of the Empire. Incorporated in 1539 stamps on Dressel 20 amphorae found in the Roman province of Gallia Narbonensis that has been the basis for making that incorporates the corpus.
URI: http://hdl.handle.net/2445/104754
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EGS_TESI.pdf8.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.