Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/104942
Title: ¿Es España un Estado casi-federal en política cultural? Articulación y conflicto entre la política cultural del Estado central y la del gobierno de Cataluña
Author: Rius, Joaquim
Zamorano, Mariano Martín
Keywords: Política cultural
Federalisme
Descentralització administrativa
Catalunya
Cultural policy
Federalism
Decentralization in government
Catalonia
Issue Date: Apr-2014
Publisher: Institut d'Estudis Autonòmics, Generalitat de Catalunya
Abstract: En les anàlisis de política cultural comparada, des dels anys setanta s'ha des­tacat l'evolució cap a models descentralitzats administrativament i respectu­osos o bé promotors de la pluralitat cultural i identitària. Espanya sovint s'ha caracteritzat com un país profundament descentralitzat, i se n'ha destacat la rica diversitat cultural i lingüística. També s'ha assenyalat el seu caràcter d'Estat singular, a mig camí entre l'Estat centralitzat i el federal, i de vega­des se l'ha qualificat de sistema quasifederal. No obstant això, en l'àmbit de les polítiques culturals, és l'Estat espanyol quasifederal? L'article analitzarà com, a pesar del desenvolupament amplament descentralitzat de la gestió de les polítiques culturals, els recents processos jurídics i organitzatius de l'Administració general de l'Estat s'allunyen molt de promoure un Estat fe­deral plurinacional i s'orienten de manera creixent cap a la recentralització i la simetrització.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/REAF/article/view/276492
It is part of: Revista d'Estudis Autonòmics i Federals, 2014, vol. Abril, num. 19, p. 274-309
URI: http://hdl.handle.net/2445/104942
ISSN: 1886-2632
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
665774.pdf252.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.