Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/105163
Title: Com ensenyem a parlar el nostre alumnat? Formació des de la metodologia conversacional
Author: Gràcia Garcia, Marta
Sánchez Cano, Manuel
Galván-Bovaira, M.J.
Galve, Ruth
Keywords: Comunicació oral
Conversa
Treball de grup en educació
Oral communication
Conversation
Group work in education
Issue Date: 1-Dec-2012
Publisher: Associació Catalana de Professionals dels Equips d'Assessorament Psicopedagògic
Abstract: El desenvolupament de la competència oral comunicativa, no depèn tant d'introduir unes activitats d'expressió oral - de vegades de manera forçada - com de pensar en una metodologia que treballi els continguts des de l'oralitat. Aleshores, hem pensat que donar a les iniciatives de formació dels docents un format coherent amb els principis que es volen posar en pràctica és una manera eficaç que hi hagi transferència del coneixement. Tanmateix, conscients que en el resultat de les activitats de formació intervenen un bon número de variables, hem pensat en un instrument d'avaluació que ens ajudés a identificar i relacionar aquests processos que, de vegades, passen inadvertits. The development of the oral communicative competence does not depend so much introducing few activities of oral expression - sometimes in a forced way - as thinking about a methodology that works the contents from the orality. This way, we have thought that to give to the initiatives of training the teachers, a coherent format with the principles that are wanted to put into practice is an effective way in order that the transfer of knowledge takes place. At the same way, conscious that in the result of the training activities take part a great number of variables, we have designed a tool of evaluation to help us to identify and match those processes that, sometimes, remain hidden.
Note: Reproducció del document publicat a: http://ambitsdepsicopedagogiaiorientacio.cat/wp-content/uploads/%C3%80mbits362.pdf
It is part of: Àmbits de psicopedagogia, 2012, num. 36, p. 35-39
URI: http://hdl.handle.net/2445/105163
ISSN: 1885-6365
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
617046.pdf287.51 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons