Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/105369
Title: Una comunitat de recerca dialògica per l'assignatura Cultura i Valors ètics de 4t d'ESO
Author: Matheu Ribera, Pau
Director: Moreno Tejero, Juan José
Keywords: Educació secundària obligatòria
Pensament crític
Metodologia
Tesis de màster
Secondary education
Critical thinking
Methodology
Masters theses
Issue Date: 2016
Abstract: [cat] En aquest treball s'analitzen les característiques principals de les metodologies docents anomenades antidialògiques i s'argumenta que són una de les causes de l'absència de pensament crític i autònom entre l'alumnat. Després es contraposen aquestes metodologies a les dialògiques defensades pel projecte Filosofia 3/18 i Paulo Freire, argumentant que aquestes últimes són molt més adequades per promoure un pensament crític i autònom. Per a això ens basem en la teoria constructivista i en una anàlisi dels diàlegs platònics. Seguidament, s'expliquen les característiques principals de la metodologia anomenada comunitat de recerca tal i com és descrita per alguns autors i autores del projecte Filosofia 3/18 i s'analitzen alguns estudis que mostren que és una metodologia adequada per treballar qüestions com la violència o la sexualitat amb adolescents. Finalment es proposa un curs per l'assignatura Cultura i valors ètics de 4t d'ESO basat en aquesta metodologia dialògica.
[eng] In this paper we examine the main characteristics of those teaching methodologies called antidialogical and we argue that they can be counted as one of the many causes of the absence of critical and autonomous thinking among students. Then we compare these methodologies to those dialogical ones defended by the project Philosophy for Children and Paulo Freire, showing that these methods are much more adequate to improve critical and autonomous thinking. In order to do so, we base our analysis on constructivist theory and platonic dialogues. Afterwards we explain the main characteristics of the methodology called community of enquiry as it is described by some authors from the project Philosophy for Children, and we analyze studies showing that this methodology is adequate to discuss issues such as violence or sexuality with adolescents. Finally, we propose a oneyear- course for the subject Cultura i valors ètics in 4th ESO based on this dialogical methodology.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Juan José Moreno Tejero
URI: http://hdl.handle.net/2445/105369
Appears in Collections:Màster - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Pau_Matheu_Ribera.pdf562.66 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons