Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/105445
Title: El terme pretopònim en el DECat de Joan Coromines
Author: Bastardas i Rufat, Maria Reina
Keywords: Terminologia
Lexicografia
Català
Terminology
Lexicography
Catalan language
Issue Date: 2015
Publisher: Universitat de València
Abstract: [cat] En aquest article ens proposem, després de fer un breu recorregut, més aviat impressionista, de la història del mot pretopònim en la llengua catalana i en algunes llengües veïnes, de veure com Coromines usa aquest mot en el seu gran diccionari etimològic (DECat). Aquest treball hauria de servir per acostar-nos a una definició concreta del terme. [eng] This article deals with the history of the word 'pretopònim' in Catalan and in the other romance languages. Furthermore, the article analyses the use of this word in the etymological Catalan dictionary by Joan Coromines (DECat)
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.7203/qfilologia.20.7517
It is part of: Quaderns de Filologia. Estudis Lingüístics, 2015, vol. 20, p. 149-162
Related resource: https://doi.org/10.7203/qfilologia.20.7517
URI: http://hdl.handle.net/2445/105445
ISSN: 1135-416X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia Romànica i Filologia Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
653309.pdf830.34 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons