Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/105583
Title: L'aprenentatge basat en el joc: aplicació a l'assignatura de Gestió de la Qualitat
Author: Bernardo Vilamitjana, Mercè
Presas i Maynegre, Pilar
Bernard Vilamitjana, Daniel
Gracia Ramos, Ma. Carmen
López-Jurado González, María Pilar
Huertas García, Rubén
Escalante, Raúl
Keywords: Joc
Innovacions educatives
Qualitat total
Preguntes i respostes
Play
Educational innovations
Total quality management
Questions and answers
Issue Date: 2017
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: L'objectiu d'aquest article és explicar l'experiència de creació i aplicació d'un joc de pregunta-resposta similar al Trivial Pursuit, però adaptant-lo al contingut de l'assignatura de Gestió de la Qualitat. S'intenta proporcionar a l'alumnat una metodologia d'aprenentatge diferent, més distesa i en equip, que li permeti interioritzar el coneixement de l'assignatura de manera més fàcil i entenedora. El joc s'ha creat modificant preguntes test multiopció de cursos anteriors a preguntes obertes. Els participants, que són 165 alumnes dels tres grups de l'assignatura de Gestió de la Qualitat dels graus d'Administració i Direcció d'Empreses i Empresa Internacional que duien a terme les activitats d'avaluació continuada, han valorat l'experiència com a molt positiva. Els resultats demostren que, tot i que l'alumnat està satisfet amb el joc i l'ha ajudat a interioritzar millor el coneixement de l'assignatura, només han treballat la competència de «treball en equip»; per tant, el joc no permet desenvolupar ni millorar les competències de l'assignatura, però sí l'aprenentatge. Aquest article és un dels primers que presenta una experiència d'aprenentatge basat en el joc en aquests graus.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/reire2017.10.11015
It is part of: REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2017, vol. 10, num. 1, p. 75-93
URI: http://hdl.handle.net/2445/105583
Related resource: https://doi.org/10.1344/reire2017.10.11015
ISSN: 1886-1946
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Empresa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
666363.pdf2.13 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons