Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/105604
Title: Novetats sobre epigrafia ibèrica (2007-2014)
Author: Sabaté Vidal, Víctor
Keywords: Inscripcions ibèriques
Epigrafia
Iberian inscriptions
Epigraphy
Issue Date: 2016
Publisher: Universitat de Lleida
Abstract: [eng] This study gathers all the Iberian inscriptions published either for the first time (or re-edited with significant changes) between 2007 and 2014. Although the succinct commentary focuses essentially on linguistic questions, it does not disregard aspects related to palaeographics, chronology and the choice of the medium. In fact, the aspect of medium serves as the base to classify, the inscriptions into four groups: coins, stone, lead, and pottery. [cat] Es recullen aquí tots els epígrafs ibèrics publicats per primer cop o reeditats amb canvis significatius entre 2007 i 2014. El comentari, necessàriament succint, se centra en els aspectes lingüístics, però sense oblidar la paleografia, la cronologia i les característiques del suport. De fet, aquest darrer és l'element que vertebra l'agrupació de les inscripcions en quatre apartats: monedes, pedra, plom i ceràmica.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.21001/rap.2016.26.2
It is part of: Revista d'Arqueologia de Ponent, 2016, vol. , num. 26, p. 35-71
Related resource: https://doi.org/10.21001/rap.2016.26.2
URI: http://hdl.handle.net/2445/105604
ISSN: 1131-883X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia Romànica i Filologia Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
666366.pdf4.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.