Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/105722
Title: Programa preventiu d’assetjament escolar a través de l’educació emocional per a l’etapa d’Educació Secundària
Author: García Carricondo, Núria
Director: Rajadell, Núria
Keywords: Assetjament a l'escola
Educació emocional
Tesis de màster
Educació secundària obligatòria
Bullying in schools
Emotional education
Masters theses
Secondary education
Issue Date: 2014
Abstract: Al llarg de la vida ens trobem en diferents situacions que ens fan sentir tota mena d’emocions. Un canvi de feina, una discussió amb algú estimat, una mort o un naixe-ment –entre d’altres- són exemples de circumstàncies quotidianes que fan aparèixer en el nostre camí la tristesa, l’alegria, la sorpresa o la por. Es podria dir, llavors, que les nostres actuacions sorgeixen a partir dels nostres sentiments, de les nostres emocions. Tanmateix, cada persona viu les emocions, les transmet i les controla d’una forma es-pecífica i única. Com exposa Ruiz (2008), un individu competent en l’àmbit emocional és aquell que tracta bé els altres, sap expressar-se sense atacar a ningú, té seguretat en sí mateix, mostra una actitud positiva davant la vida alhora que és capaç de controlar impulsos negatius i superar les dificultats que es puguin anar presentant. L’educació -ja sigui formal o informal, explícita o implícita- és l’escenari pel desplega-ment de les competències emocionals. La persona amb competència emocional ha d’anar adquirint aquestes habilitats al llarg de la seva vida i adonar-se que qualsevol interacció social és inductora al desenvolupament emocional i social.
Note: Màster Oficial en Psicopedagogia, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Núria Rajadell i Puiggròs
URI: http://hdl.handle.net/2445/105722
Appears in Collections:Màster Oficial - Psicopedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nuria_garcia_carricondo_tfm.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons