Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/105784
Title: Caracterització de l’instant inicial de l’activitat elèctrica en tempestes
Author: Carnerero Quintero, Cristina
Director/Tutor: Bech, Joan
Keywords: Tempestes
Llamps
Treballs de fi de màster
Storms
Lightning
Master's theses
Issue Date: 2016
Abstract: Combinant la informació que proporcionen les dades d’un sistema de detecció de llamps, alguns productes de radar i perfils de temperatura extrets de radiosondatges, es determina amb precisió la posició i instant de temps en què té lloc l’inici de l’activitat elèctrica en un conjunt de 18 casos d’estudi seleccionats de tempestes que s’originen a prop del Delta de l’Ebre. Estudiant els perfils de reflectivitats i la distribució vertical de temperatura en aquests punts es caracteritzen les variables analitzades per tal de trobar quins valors són més probables que s’assoleixin en l’instant en què s’enregistra la primera descàrrega d’una tempesta. Els resultats indiquen que en l’altitud a la qual s’inicia l’activitat elèctrica, el valor més probable de la temperatura és de -10ºC, i la reflectivitat màxima més freqüent del perfil vertical és de 40 dBZ, que es troba als nivells corresponents a -10ºC, on s’espera que estiguin situades les partícules de calabruix, i al nivell de 5ºC, degut a un efecte de banda brillant. D’altra banda, localitzant els nivells on es troben certs valors de reflectivitat, la combinació que es dóna més freqüentment en els instants inicials és de 35 dBZ al nivell de -15ºC. Altres combinacions que es repeteixen indiquen la presència d’una separació de càrregues dins del núvol en forma de distribució tripolar. Finalment, es troba que les cel·les tenen una extensió vertical mínima de 7 km, podent superar els 10 km, en l’instant en què es detecta el primer llamp
Note: Màster de Meteorologia, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Joan Bech
URI: http://hdl.handle.net/2445/105784
Appears in Collections:Màster Oficial - Meteorologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_C.Carnerero.pdf842.04 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons