Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/105798
Title: Les colònies musicals: una proposta educativa des de Catalunya
Author: Calderón, Diego
Gustems Carnicer, Josep
Calderón Garrido, Caterina
Keywords: Música
Cant coral
Colònies escolars
Ensenyament de la música
Catalunya
Music
Choral singing
School camps
Music education
Catalonia
Issue Date: 1-Jul-2015
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: En aquest article pretenem mostrar la història de les colònies musicals al nostre país, fent especial èmfasi en l'aportació i el lideratge de les institucions catalanes, a partir d'una recopilació documental exhaustiva. Tot i que l'inici de les colònies escolars en l'àmbit estatal es va produir a Madrid, a Catalunya van confluir una sèrie d'aspectes (la tradició excursionista, la importància de les corals, etc.) que van propiciar el naixement de les colònies musicals el 1968, organitzades per l'Orfeó Lleidatà, en un context social en què es volien recuperar els costums, la llengua i la cultura catalans. Des de llavors, aquestes colònies, que encara perduren, han servit d'inspiració i guia per a tot un seguit d'activitats similars esteses arreu de Catalunya i posteriorment a la resta de l'Estat. Les característiques, la magnitud i el potencial formatiu de les colònies musicals permeten considerar-les com una activitat consolidada en l'oferta educativa del país.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.3009.01.156
It is part of: Educació i Història. Revista d'Història de l'Educació, 2015, num. 26, p. 145-160
URI: http://hdl.handle.net/2445/105798
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.3009.01.156
ISSN: 1134-0258
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Psicologia Clínica i Psicobiologia)
Articles publicats en revistes (Didàctiques Aplicades)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
653925.pdf140.28 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons