Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106044
Title: Estudi dels paràmetres derivats dels sondatges associats a tempestes tornàdiques
Author: Rodríguez Ballester, Oriol
Director: Bech, Joan
Keywords: Tornados
Previsió del temps
Tesis de màster
Tornadoes
Weather forecasting
Masters theses
Issue Date: Jan-2017
Abstract: L’objectiu d’aquest estudi és comprovar si els paràmetres derivats dels sondatges associats a tempestes tornàdiques prenen valors prou diferents respecte a la resta de tipus de sondatges per poder-los discernir. D’aquesta manera, pretenem determinar quins d’aquests índexs són els més adients per a poder pronosticar els tornados. A més, aprofitem per analitzar les diferències que s’observen en els paràmetres entre els dies de mànega i els dies de tornado, així com entre els tornados de categoria EF0 i de categories superiors. Finalment, comparem els resultats obtinguts amb els d’altres estudis
Note: Màster de Meteorologia, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Joan Bech
URI: http://hdl.handle.net/2445/106044
Appears in Collections:Màster Oficial - Meteorologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_OriolRodriguez.pdf3.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons