Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106275
Title: Determinació de la tolerància gastro-intestinal de medicaments mitjançant la quantificació radioactiva de les microhemorràgies digestives
Author: Rimbau i Barreras, Víctor
López, R.
Torralba Rodríguez, Antonio
Keywords: Biocompatibilitat
Efectes secundaris dels medicaments
Farmacologia
Gastroenterologia
Isòtops radioactius
Rates (Animals de laboratori)
Animals de laboratori
Hemorràgia gastrointestinal
Agents antiinflamatoris
Biocompatibility
Drug side effects
Pharmacology
Gastroenterology
Radioisotopes
Rats as laboratory animals
Laboratory animals
Gastrointestinal hemorrhage
Antiinflammatory agents
Issue Date: 1982
Publisher: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Abstract: Les lesions gastro-intestinals (GI) són, probablement, un deis principals efectes secundaris de l'ús dels antiinflamatoris i de molts altres agents terapèutics. Malgrat que els mecanismes productors de les lesions no són plenament coneguts, el fet és que les intoleràncies existeixen i que cal valorar-les per a poder preparar productes més innocus i formes farmacèutiques més ben tolerades. Els mètodes més usats en l'estudi de les toleràncies digestives es fonamenten en la valoració «de visu» de les lesions produïdes en els estómacs deis animals tractats. Evidentment, aquests mètodes només poden donar informació dels danys gàstrics, quedant doncs completament desconeguts els efectes sobre la resta del tub digestiu. ...
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
It is part of: Annals de Medicina, 1982, vol. 68, num. 1, p. 43-46
URI: http://hdl.handle.net/2445/106275
ISSN: 2013-7109
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciències Fisiològiques)
Articles publicats en revistes (Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
008126.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.