Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106301
Title: Manual de transcripció del discurs oral: materials de treball
Author: Bladas Martí, Òscar
Keywords: Català
Transcripció discursiva
Pragmàtica (Lingüística)
Anàlisi del discurs
Catalan language
Discursive transcription
Pragmatics
Discourse analysis
Issue Date: 2009
Publisher: Universitat de Barcelona, Secció de Lingüística Catalana, Departament de Filologia Catalana
Abstract: El manual està pensat com una eina d’aprenentatge per als no iniciats, però alhora com una eina de perfeccionament per als qui ja en coneixen la problemàtica i les tècniques. Per això inclou des dels aspectes més bàsics i elementals, amb les pràctiques corresponents (en exercicis molt ben concebuts per a l’aprenentatge), fins als més complexos, que tenen a veure amb qüestions com el tipus de sistema de transcripció que es farà servir en cada recerca, amb els subsegüents graus d’especialització, amb les notacions (gràfiques), la mena de comentaris o observacions addicionals per part del transcriptor, el reflex de l’entonació i dels aspectes no verbals (i la fidelitat amb què es descriuen), la manera de mesurar i representar les pauses, etc.
Note: Realització: GrEPAD (Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs): Lluís Payrató, Núria Alturo, Josep Besa, Neus Nogué, Òscar Bladas, Marta Payà.
URI: http://hdl.handle.net/2445/106301
Related resource: https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2001941
ISBN: 978-84-477-1057-74
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Manual de transcripció.pdfManual de transcripció912.62 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 1.1 - Text.docPràctica 01.1 - Regularització del text33 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 1.1 - Solució.pdfPràctica 01.1 - Regularització del text93.43 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 1.1 - So.mp3Pràctica 01.1 - Regularització del text5.68 MBUnknownView/Open
Exercici 1.2 - Text.docPràctica 01.2 - Regularització del text33 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 1.2 - Solució.pdfPràctica 01.2 - Regularització del text16.32 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 1.2 - So.mp3Pràctica 01.3 - Regularització del text6.12 MBUnknownView/Open
Exercici 1.3 - Text.docPràctica 01.3 - Regularització del text49.5 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 1.3 - Solució.pdfPràctica 01.3 - Regularització del text98.08 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 1.3 - So.mp3Pràctica 01.3 - Regularització del text5.05 MBUnknownView/Open
Exercici 2.1 - Text.docPràctica 02.1 - Segmentació en grups tonals34 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 2.1 - Solució.pdfPràctica 02.1 - Segmentació en grups tonals108.78 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 2.1 - So.mp3Pràctica 02.1 - Segmentació en grups tonals6.27 MBUnknownView/Open
Exercici 2.2 - Text.docPràctica 02.2 - Segmentació en grups tonals32.5 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 2.2 - Solució.pdfPràctica 02.2 - Segmentació en grups tonals91.69 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 2.2 - So.mp3Pràctica 02.2 - Segmentació en grups tonals4.92 MBUnknownView/Open
Exercici 2.3 - Text.docPràctica 02.3 - Segmentació en grups tonals33.5 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 2.3 - Solució.pdfPràctica 02.3 - Segmentació en grups tonals99.58 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 2.3 - So.mp3Pràctica 02.3 - Segmentació en grups tonals5.43 MBUnknownView/Open
Exercici 3.1 - Text.docPràctica 03.1 - Anotació de pauses34 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 3.1 - Solució.pdfPràctica 03.1 - Anotació de pauses97.31 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 3.1 - So.mp3Pràctica 03.1 - Anotació de pauses5.08 MBUnknownView/Open
Exercici 3.2 - Text.docPràctica 03.2 - Anotació de pauses32.5 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 3.2 - Solució.pdfPràctica 03.2 - Anotació de pauses93.83 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 3.2 - So.mp3Pràctica 03.2 - Anotació de pauses5.17 MBUnknownView/Open
Exercici 3.3 - Text.docPràctica 03.3 - Anotació de pauses33.5 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 3.3 - Solució.pdfPràctica 03.3 - Anotació de pauses100.72 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 3.3 - So.mp3Pràctica 03.3 - Anotació de pauses4.63 MBUnknownView/Open
Exercici 4.1 - Text.docPràctica 04.1 - Anotació d'encavalcaments40.5 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 4.1 - Solució.pdfPràctica 04.1 - Anotació d'encavalcaments159.18 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 4.1 - So.mp3Pràctica 04.1 - Anotació d'encavalcaments6.3 MBUnknownView/Open
Exercici 4.2 - Text.docPràctica 04.2 - Anotació d'encavalcaments40.5 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 4.2 - Solució.pdfPràctica 04.2 - Anotació d'encavalcaments150.95 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 4.2 - So.mp3Pràctica 04.2 - Anotació d'encavalcaments3.17 MBUnknownView/Open
Exercici 4.3 - Text.docPràctica 04.3 - Anotació d'encavalcaments34 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 4.3 - Solució.pdfPràctica 04.3 - Anotació d'encavalcaments148.54 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 4.3 - So.mp3Pràctica 04.3 - Anotació d'encavalcaments5.12 MBUnknownView/Open
Exercici 5.1 - Text.docPràctica 05.1 - Anotació de símbols i codis39.5 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 5.1 - Solució.pdfPràctica 05.1 - Anotació de símbols i codis115.6 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 5.1 - So.mp3Pràctica 05.1 - Anotació de símbols i codis7.32 MBUnknownView/Open
Exercici 5.2 - Text.docPràctica 05.2 - Anotació de símbols i codis43.5 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 5.2 - Solució.pdfPràctica 05.2 - Anotació de símbols i codis106.2 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 5.2 - So.mp3Pràctica 05.2 - Anotació de símbols i codis5.23 MBUnknownView/Open
Exercici 5.3 - Text.docPràctica 05.3 - Anotació de símbols i codis34.5 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 5.3 - Solució.pdfPràctica 05.3 - Anotació de símbols i codis94.14 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 5.3 - So.mp3Pràctica 05.3 - Anotació de símbols i codis3.45 MBUnknownView/Open
Exercici 6.1 - Text.docPràctica 06.1 - Revisió d'una transcripció33.5 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 6.1 - Solució.pdfPràctica 06.1 - Revisió d'una transcripció147.15 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 6.1 - So.mp3Pràctica 06.1 - Revisió d'una transcripció4.72 MBUnknownView/Open
Exercici 6.2 - Text.docPràctica 06.2 - Revisió d'una transcripció36 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 6.2 - Solució.pdfPràctica 06.2 - Revisió d'una transcripció143.52 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 6.2 - So.mp3Pràctica 06.2 - Revisió d'una transcripció5.37 MBUnknownView/Open
Exercici 6.3 - Text.docPràctica 06.3 - Revisió d'una transcripció44 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 6.3 - Solució.pdfPràctica 06.3 - Revisió d'una transcripció154.89 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 6.3 - So.mp3Pràctica 06.3 - Revisió d'una transcripció5.07 MBUnknownView/Open
Exercici 7.1 - Text.docPràctica 07.1 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta36.5 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 7.1 - Solució.pdfPràctica 07.1 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta119.55 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 7.1 - So.mp3Pràctica 07.1 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta8.42 MBUnknownView/Open
Exercici 7.2 - Text.docPràctica 07.2 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta31 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 7.2 - Solució.pdfPràctica 07.2 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta93.6 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 7.2 - So.mp3Pràctica 07.2 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta3.16 MBUnknownView/Open
Exercici 7.3 - Text.docPràctica 07.3 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta30 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 7.3 - Solució.pdfPràctica 07.3 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta85.76 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 7.3 - So.mp3Pràctica 07.3 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta2.6 MBUnknownView/Open
Exercici 8.1 - Text.docPràctica 08.1 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta amb anotació de pauses28 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 8.1 - Solució.pdfPràctica 08.1 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta amb anotació de pauses89.62 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 8.1 - So.mp3Pràctica 08.1 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta amb anotació de pauses2.42 MBUnknownView/Open
Exercici 8.2 - Text.docPràctica 08.2 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta amb anotació de pauses29.5 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 8.2 - Solució.pdfPràctica 08.2 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta amb anotació de pauses87.97 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 8.2 - So.mp3Pràctica 08.2 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta amb anotació de pauses2.83 MBUnknownView/Open
Exercici 8.3 - Text.docPràctica 08.3 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta amb anotació de pauses30.5 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 8.3 - Solució.pdfPràctica 08.3 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta amb anotació de pauses98.93 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 8.3 - So.mp3Pràctica 08.3 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta amb anotació de pauses10.15 MBUnknownView/Open
Exercici 9.1 - Text.docPràctica 09.1 - Adaptació d'una transcripció discursiva ampla31.5 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 9.1 - Solució.pdfPràctica 09.1 - Adaptació d'una transcripció discursiva ampla145.35 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 9.1 - So.mp3Pràctica 09.1 - Adaptació d'una transcripció discursiva ampla4.55 MBUnknownView/Open
Exercici 9.2 - Text.docPràctica 09.2 - Adaptació d'una transcripció discursiva ampla29.5 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 9.2 - Solució.pdfPràctica 09.2 - Adaptació d'una transcripció discursiva ampla150.07 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 9.2 - So.mp3Pràctica 09.2 - Adaptació d'una transcripció discursiva ampla5.13 MBUnknownView/Open
Exercici 9.3 - Text.docPràctica 09.3 - Adaptació d'una transcripció discursiva ampla31.5 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 9.3 - Solució.pdfPràctica 09.3 - Adaptació d'una transcripció discursiva ampla148.83 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 9.3 - So.mp3Pràctica 09.3 - Adaptació d'una transcripció discursiva ampla4.43 MBUnknownView/Open
Exercici 10.1 - Text.docPràctica 10.1 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta CCCUB31 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 10.1 - Solució.pdfPràctica 10.1 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta CCCUB100.11 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 10.1 - So.mp3Pràctica 10.1 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta CCCUB4.81 MBUnknownView/Open
Exercici 10.2 - Text.docPràctica 10.2 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta CCCUB27.5 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 10.2 - Solució.pdfPràctica 10.2 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta CCCUB99.38 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 10.2 - So.mp3Pràctica 10.2 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta CCCUB5.5 MBUnknownView/Open
Exercici 10.3 - Text.docPràctica 10.3 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta CCCUB27.5 kBMicrosoft WordView/Open
Exercici 10.3 - Solució.pdfPràctica 10.3 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta CCCUB100.4 kBAdobe PDFView/Open
Exercici 10.3 - So.mp3Pràctica 10.3 - Transcripció discursiva intermèdia-estreta CCCUB5.2 MBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.