Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106423
Title: Òpera i sarsuela a Tarragona de 1850 a 1900
Author: Nadal Querol, Maria Josep
Director: Avinoa, Xosé
Keywords: Història contemporània
Òpera
Sarsuela
Tarragona (Catalunya)
Modern history
Opera
Zarzuela
Tarragona (Catalonia)
Issue Date: 2-Feb-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] El propòsit d'aquest projecte de tesi ha estat fer un estudi de camp sobre la vida lírica a la ciutat de Tarragona al llarg de la segona meitat del segle XIX. Posant en relleu la importància que van tenir les diverses activitats musicals: òpera, sarsuela, concerts i balls, en una capital provincial, que tot i ser de dimensions reduïdes, va veure passar pels seus escenaris gran part del repertori operístic i de sarsuela més destacat en aquells anys. En aquells temps van arribar a convergir temporades líriques en quatre sales de teatre al mateix temps. Tarragona al segle XIX era una ciutat molt activa culturalment, les diversions públiques arribaven a àmplies capes de la societat, on a més dels teatres, diversos cafès i associacions culturals també proporcionaven actuacions selectes, que anaven a càrrec dels músics locals o amb músics i cantants d'altres ciutats. En aquesta tesi s'ha estudiat el període 1850-1900. Per això s'ha seguit una metodologia basada en el paradigma interpretatiu, de caràcter descriptiu i exploratori que ha combinant dades qualitatives i quantitatives i implicant la recol·lecció, anàlisi i vinculació d'aquestes dades. En aquests anys podem afirmar que la vida cultural i, especialment, la lírica ha quedat documentada a través d'uns 2.500 retalls de premsa ordenats cronològicament per dia, mes i any, conjuntament amb la seva capçalera. Tota la informació recollida s’ha complementat, sempre que s’ha pogut, amb evidències externes extretes dels diferents arxius històrics locals consistents en imatges, cartes, documents i escrits de l'època referents a qüestions administratives o d’organització relatives a temes teatrals i / o lírics. Hem pogut constatar l'existència de més de 400 estrenes d'òpera, opereta i sarsuela, que suposen més de 1.800 representacions en 51 anys, algunes d'elles poc després de la seva estrena absoluta a Madrid, Barcelona o altres teatres internacionals, en el cas de l’òpera. Els resultats obtinguts en la recollida de dades s’exposen en quadres sinòptics creats expressament per fer evident la magnitud de les dades recollides.
[eng] This doctoral thesis explains the presence of the specific musical genres of opera and sarsuela in Tarragona, form 1850 to 1900. This research provides the information by which this study’s is going to validate our investigation premise that stated the facts around the lyric season in the fifty-one years studied. To find information we used chosen procedures, and applied quantitative and qualitative protocols described in different documents focusing on the analysis of all the data collected. It was possible to study the lyric seasons and their duration in the city because of lots of newspapers from those years that were kept and properly digitalized at the Archive Library of Tarragona (Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona). Most of them were carrying articles which talked openly and critically about the way the plays were performed. It was also possible to find some texts featuring everyday activities about the companies that staged their operas or sarsuelas in the city. Although we had found so much information it was impossible to describe or clarify every one of the lyric seasons, because there were problems with the preservation of some newspapers at the beginning of the studied period. Due to the overwhelming flow of information it was necessary to use charts for methodological and organizational purposes in order to make a reliable reading of all the lyrical events present in Tarragona those years. It was possible to make accounts for all the opening nights found, one world premiere sarsuela, repositions and repetitions numbered for all of them. As a result it was found more than 1800 lyric performances in Tarragona in fifty – one years.
URI: http://hdl.handle.net/2445/106423
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MJNQ_TESI.pdf38.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.