Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/1065
Title: Projecte institucional de política docent de la Universitat de Barcelona
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Universitat de Barcelona
Espai Europeu d'Educació Superior
Política educativa
Tutoria (Ensenyament)
Acció tutorial
Avaluació dels aprenentatges
Metodologia i materials didàctics
Normatives i documents UB
Issue Date: 6-Jul-2006
Abstract: Aquest document de política docent pot constituir un bon punt de partida per donar més coherència al desenvolupament d'aquesta política en la nostra Universitat en els propers anys, tot i que a ningú se li poden amagar les dificultats que comporta dur a terme algunes de les qüestions que s'hi apunten. En alguns casos, determinats objectius i accions suposen canvis rellevants respecte de la situació actual, però el context del procés de convergència cap a l'espai europeu d'educació superior és una bona oportunitat per plantejar-se reptes, sempre que entenguem que l'important és anar avançant en la millora de la qualitat de la docència, pas a pas, construint a partir de la trajectòria que tenim, afrontant canvis realistes i assumibles, però entenent que la qualitat de la docència sempre pot i sempre podrà ser millor. Per tant, l¿important és anar avançant, si cal cercant camins alternatius davant dels obstacles però sense defallir, procurant trobar vies per ajudar millor l'alumnat en el procés d'aprenentatge. Una segona dificultat és la dels recursos: apostar per una millora de la docència requereix nous recursos i capacitat de redistribució dels disponibles. Sovint, els recursos no són fàcils d'obtenir però saber què és el que realment es necessita i poder-ho argumentar és un primer pas necessari. A partir d'aquí caldrà veure quines possibilitats tenim d'obtenir, si més no, part d'aquests recursos i fins on podem arribar. Davant de l'escassetat de recursos, és clau disposar de projectes sòlids per optar a comptar en el moment de les prioritzacions. Si som capaços de consensuar cap a on volem anar, tenim un bon punt de partida per aprofitar oportunitats. Aquest Projecte de política docent pretén ser aquest document de consens.
Note: Aprovat pel Consell de Govern de 6 de juliol de 2006
Related resource: https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2006934
URI: http://hdl.handle.net/2445/1065
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
projecteinstitucional_politica_docent.pdf30 p.304.69 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons