Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106583
Title: Estat actual del tractament de les síndromes depressives
Author: Porta Biosca, A.
Vallejo Ruiloba, Julio
Keywords: Depressió psíquica
Assistència psiquiàtrica
Antidepressius
Psicofàrmacs
Mental depression
Mental health services
Antidepressants
Psychotropic drugs
Issue Date: 1981
Publisher: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Abstract: Aquest treball vol ésser una actualització de les possibilitats terapéutiques davant deis estats depressius. Després d'una introducció, on les dades epidemiológiques justifiquen la importancia que té la depressió en la práctica médica, fem una revisió deis tractaments actuáis i finalment una classificació de les depressions, indicant Uavors, segons el nostre criteri i la nostra experiencia, les dosis i els tipus d'antidepressius mes adients a cada cas.
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
It is part of: Annals de Medicina, 1981, vol. 67, num. 1, p. 12-25
URI: http://hdl.handle.net/2445/106583
ISSN: 2013-7109
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciències Clíniques)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
537564.pdf8.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.