Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106587
Title: Les dimensions simbòliques de la desigualtat social: Els joves davant l’imaginari neoliberal dins dels nous espais de risc d’exclusió social
Author: Bazan Royuela, David
Director: Soler Gallart, Marta
Keywords: Sociologia
Marginació social
Joventut
Treballs de fi de grau
Sociology
Social marginality
Youth
Bachelor's thesis
Issue Date: Sep-2016
Abstract: (cat) L‟augment de les desigualtats socials posa de manifest la relació de les polítiques neoliberals amb el declivi del benestar social de gran part de la població. La flexibilitat, la precarietat i el desmantellament de l‟Estat de Benestar han provocat l‟aparició de nous espais de risc d‟exclusió social on molts joves s‟hi estan veient desplaçats. Aquests espais es caracteritzen pel treball precari, l‟atur, els salaris baixos i les baixes qualificacions. La nostra aproximació a traves de l'estudi de les dimensions simbòliques ens permet comprendre com la representació de l‟imaginari neoliberal contribueix a la producció i a la reproducció de les desigualtats socials. Els processos de creació de significats no han rebut tanta atenció en l‟estudi de les desigualtats, però l‟efecte dels discursos que promocionen un individu actiu, autònom i individualment responsable condicionen l‟experiència dels joves ubicats dins dels nous espais de risc d'exclusió social i les estratègies que desenvolupen per a intentar millorar la seva posició social.
(eng) This dissertation explores the relationship between growing social inequalities and neoliberal policies. Flexibility, uncertainty and the dismantling of the Welfare State have produced the emergence of new areas of risk of social exclusion where youth are being displaced. These areas are characterized by precarious work, unemployment, low wages and low qualifications. Our approach through the study of symbolic dimensions allows us to understand how the neoliberal imaginary influences the production and reproduction of social inequality. The study of meaning-making processes and social inequality have remained generally beyond the scope of inquiry, however discourses based on activation, autonomy and personal responsibility shape the experience of youth within the new spaces of risk of social exclusion and their strategies to improve their social position.
Note: Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016 , Tutor: Marta Soler Gallart
URI: http://hdl.handle.net/2445/106587
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-SOC-Bazan-David-setembre16.pdf998.54 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons