Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106608
Title: Gastro-enterologia a Catalunya. Àrees extrahospitalària i hospitalària (I)
Author: Casellas, F.
Panadès, A.
Navarro, S.
Xiol Quingles, Xavier
Keywords: Digestió
Gastroenterologia
Catalunya
Assistència mèdica
Assistència hospitalària
Avaluació de l'assistència mèdica
Digestion
Gastroenterology
Catalonia
Medical care
Hospital care
Medical care evaluation
Issue Date: 1991
Publisher: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Abstract: La situació de la digestologia, així com de les altres especialitats mèdiques, és objecte de continus estudis per part dels organismes administratius, tant centrals com autonòmics. Aquests estudis oficials, però, estan encaminats essencialment a quantificar l'assistència prestada. Aquest fet ha motivat a la Junta de la Societat Catalana de Digestologia a dur a terme una enquesta a fi de conèixer la situació en que es troben els digestòlegs catalans que presten assistència en l'àmbit extra-hospitalari. Així, s'ha considerat interessant de conèixer alguns aspectes, com el temps d'exercici dels professionals, quin tipus d'assistència presten (pública o privada), quines exploracions es fan i quina relació mantenen amb la Societat Catalana de Digestologia.
Note: Podeu consultar la segona part de l'article a: http://hdl.handle.net/2445/112309
Note: Reproducció digital del document publicat en format paper
It is part of: Annals de Medicina, 1991, vol. LXXVII, num. 9, p. 256-258
URI: http://hdl.handle.net/2445/106608
ISSN: 2013-7109
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciències Clíniques)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
523098.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.