Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106617
Title: Hipsters, "Elits simbòliques" del capitalisme
Author: Gornés Moll, Anna
Director: Zarlenga, Matías I.
Keywords: Sociologia
Societat de consum
Moviments socials
Treballs de fi de grau
Sociology
Consumer society
Social movements
Bachelor's thesis
Issue Date: Sep-2016
Abstract: (cat) El present treball d’investigació neix amb la voluntat de comprendre l’habitus del hipster, així com l’origen social d’aquest moviment urbà i el perquè de la seva consolidació. A partir d’una aproximació qualitativa, el fenomen serà entès i estudiat en pro d’un model de consum i estil de vida que li són propis, assumint així una perspectiva bourdiana; es presenta alhora com la cristal•lització dels valors postmoderns i com un clar agent legitimador del mercat capitalista. Així mateix, es ve a desmentir que el col•lectiu hipster pugui ser assimilat a la classificació de tribu urbana, més aviat vindria a representar una clara ruptura amb la definició clàssica de contracultura; el hipster es defineix per un modus vivendi i de consum caracteritzat per l’individualisme i la recerca de la singularitat, negant així la seva autoidentificació com a tal —com a hipster— i evitant una possible solidaritat grupal o reconeixement dels seus iguals.
(eng) The aim of this study is to understand the hispers’ habitus and the social origin of this urban movement. Based on a qualitative approach, the phenomenon is to be understood and studied towards a characteristic consumption, taste, and lifestyle model, thus assuming a Bourdian perpective. Hipsters can be defines as a modus vivendi and consumption model characterized by its individualism and its pursuit of uniqueness. Denying their self-identification as such —as hipsters— avoids possible group solidarity or recognition of their peers. At the same time, this invalidates the ability to analyze the group from the skeleton of an urban tribe, representing mostly a clean break with the classical model of counterculture. Finally, based on a thorough analysis of their behavior, we want to present the group as the crystallization of postmodern values and as a clear legitimizing agent of late capitalism.
Note: Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016 , Tutor: Matías Zarlenga
URI: http://hdl.handle.net/2445/106617
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-SOC-Gornés-Anna-setembre16.pdf993.65 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons