Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106632
Title: Les percepcions de mestres i experts sobre la qualitat dels textos
Author: Tolchinsky, Liliana
Castillo Colom, Cristina
Keywords: Escriptura
Educació primària
Writing
Primary education
Issue Date: 20-Sep-2016
Publisher: Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC). Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] En aquest article justificarem, en primer lloc, la importància d'identificar els trets distintius de la qualitat textual tant per a la recerca com per a la intervenció didàctica. Seguidament, mostrarem quins són els aspectes que destaquen a l'hora d'avaluar un text produït per alumnes de primària, d'una banda, els lingüistes i psicolingüistes, i de l'altra, els mestres d'educació primària. Finalment, debatrem sobre convergències i divergències entre mestres i experts, i analitzarem les implicacions que tenen els criteris d'uns i altres en l'avaluació de la qualitat textual i en la formació de mestres. [eng] In this article we justify, first, the importance of identifying the distinctive features of text quality both for research and for educational intervention. Then we show which are the highlighted features when evaluating a text produced by primary education students on the one hand, by the linguists and psycholinguistics and, on the other hand, by primary teachers. Finally, we will discuss similarities and differences between teachers and experts, and the implications of the criteria of both raters in the evaluation of text quality and teacher training
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/article/view/15616/pdf
It is part of: LSC- Llengua, Societat i Comunicació, 2016, num. 14, p. 57-67
URI: http://hdl.handle.net/2445/106632
ISSN: 1697-5928
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
666583.pdf339.52 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons