Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106645
Title: Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS 2016). Algunes reflexions des de la Medicina Familiar i Comunitària
Author: Sisó Almirall, Antoni
Cabré Vila Joan Josep
Keywords: Atenció primària
Investigació mèdica
Medicina familiar
Epidemiologia
Dades massives
Primary health care
Medicine research
Family medicine
Epidemiology
Big data
Issue Date: 1-Sep-2016
Publisher: Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
Abstract: El propòsit principal del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2016-2020 és millorar la salut dels ciutadans a partir del coneixement generat per la recerca, és a dir, que es creïn nous coneixements amb la recerca i que aquests arribin, i siguin aplicats eficientment, als pacients individualment o a la població general als quals van destinats. És ben conegut que a l'Atenció Primària és on treballen els professionals més propers als pacients, és el sector que millor coordina les estratègies comunitàries que acaben sent d'abast poblacional, i per tant, en potencials millores dels resultats en salut. En definitiva, l'Atenció Primària és l'àmbit on millor es fa factible la participació del ciutadà en la recerca, i on millor pot revertir la capacitat de translació de la recerca.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.butlleti.cat/ca/Vol34/iss3/1
It is part of: Butlletí CAMFiC, 2016, vol. 34, num. 3, p. 1-2
URI: http://hdl.handle.net/2445/106645
ISSN: 2013-0422
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Medicina)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
664892.pdf329.84 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons