Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106651
Title: Compartir i emocionar-se en parella
Author: Gonzalo Pujols, Alba
Director: Cabero, Mireia
Keywords: Educació emocional
Competència (Psicologia)
Parella
Tesis de màster
Emotional education
Competition (Psychology)
Couple
Masters theses
Issue Date: 2016
Abstract: Per a que una relació sentimental funcioni assertivament, és imprescindible tenir en compte la competència social i les seves nou microcompetències (Bisquerra i Pérez, 2007), atès que permeten mantenir i/o millorar la relació, i al mateix temps obtenir l’equilibri de poder i de les transaccions de la relació (Linehan, 1984; Yeates i Selman, 1989; Z. Del Prette i A. Del Prette, 2002). Dit això, durant l’elaboració d’aquest projecte, s’ha considerat rellevant apropar la competència social a totes les relacions sentimentals interessades en millorar i/o mantenir el benestar de la relació. Per aquest motiu, per tal de donar a conèixer d’una manera més propera aquesta competència, a partir de les microcompetències socials, s’han creat cinc grans blocs: comprendre i acceptar – compartir i expressar – escoltar i atendre – gestionar conflictes – gaudir junts. Adquirir i desenvolupar cada un dels blocs esmentats precisa tres dimensions, la teoria, la pràctica i la reflexió. La teoria permet adquirir coneixements bàsics per comprendre tot allò que es dóna a la pràctica. La pràctica forma part del dia a dia, i dels comportaments i actituds que es duen a terme. I la reflexió ajuda a prendre consciència de la situació i per tant, permet millorar i/o mantenir tot allò que sigui convenient per a obtenir les actituds més assertives. Tenint en compte les tres dimensions esmentades, la teoria sense la pràctica no permetria la reflexió. Per aquest motiu, la principal base d’aquest treball ha estat dur a terme sis sessions d’educació emocional amb el nom de “Compartir i emocionar-se en parella”. Al llarg de les sessions s’han realitzat nombroses activitats i dinàmiques, les quals s’han enllaçat amb la teoria presentada i finalment s’han extret interessants reflexions i conclusions. Per tal de conèixer la productivitat de les sessions emprades, s’ha fet ús d’un estudi qualitatiu a través de qüestionaris (pre-test i post-test), observacions directes, gravacions de vídeo i converses informatives. Les dades obtingudes a partir de les tècniques d’investigació, han estat contrastades amb la informació teòrica cercada, i a partir d’aquí, s’han extret les conclusions finals i la proposta de millora.
Note: Postgrau en Educació Emocional i Benestar, Facultat de Pedagogia, Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, Universitat de Barcelona, curs: 2015-2016, Tutora: Mireia Cabero Jounou
URI: http://hdl.handle.net/2445/106651
Appears in Collections:Postgrau - Educació Emocional i Benestar

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFP Alba Gonzalo.pdf9.79 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons