Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106906
Title: Gorilla coach, una aplicació per a entrenadors pesonals (iOS + API)
Author: Riera Soler, Jabel
Director/Tutor: Seguí Mesquida, Santi
Keywords: Desenvolupament de programari d'aplicació
Telèfons intel·ligents
Programari
Treballs de fi de grau
Entrenament (Esport)
Condició física
Entrenadors (Esport)
Application software development
Smartphones
Computer software
Bachelor's thesis
Coaching (Athletics)
Physical fitness
Athletic trainers
Issue Date: 26-May-2016
Abstract: Gorilla Coach és una aplicació per a entrenadors de gimnàs que els permet cobrir totes les necessitats que tenen en la seva feina del dia a dia. Per una banda permet que organitzin amb total llibertat les rutines d’entrenament, màquines i exercicis amb que treballen i entrenen els seus clients. I per altra banda els permet gestionar els clients, un calendari d’entrenaments, totes les seves estadístiques, un canal de comunicació privat i dur a terme sessions d’entrenament amb dues modalitats diferents.
Note: Treballs Finals de Grau d'Enginyeria Informàtica, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2016, Director: Santi Seguí Mesquida
URI: http://hdl.handle.net/2445/106906
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Enginyeria Informàtica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria.pdfMemòria5.32 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons