Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106906
Title: Gorilla coach, una aplicació per a entrenadors pesonals (iOS + API)
Author: Riera Soler, Jabel
Director: Seguí Mesquida, Santi
Keywords: Desenvolupament de programari d'aplicació
Telèfons intel·ligents
Programari
Tesis
Entrenament (Esport)
Condició física
Entrenadors (Esport)
Application software development
Smartphones
Computer software
Theses
Coaching (Athletics)
Physical fitness
Athletic trainers
Issue Date: 26-May-2016
Abstract: Gorilla Coach és una aplicació per a entrenadors de gimnàs que els permet cobrir totes les necessitats que tenen en la seva feina del dia a dia. Per una banda permet que organitzin amb total llibertat les rutines d’entrenament, màquines i exercicis amb que treballen i entrenen els seus clients. I per altra banda els permet gestionar els clients, un calendari d’entrenaments, totes les seves estadístiques, un canal de comunicació privat i dur a terme sessions d’entrenament amb dues modalitats diferents.
Note: Treballs Finals de Grau d'Enginyeria Informàtica, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2016, Director: Santi Seguí Mesquida
URI: http://hdl.handle.net/2445/106906
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Enginyeria Informàtica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria.pdfMemòria5.32 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons