Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/107050
Title: Quatre idees sobre història local i patrimoni
Author: Santacana i Torres, Carles, 1961-
Keywords: Història local
Patrimoni
Local history
Estates (Law)
Issue Date: 2006
Publisher: Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) (UB)
Abstract: Primer de tot, però, paga la pena fer una remarca inicial. Les relacions entre el conreu de la història local i la preocupació pel patrimoni cultural van de bracet des de ben lluny. Si més no, des de la Renaixença del segle XIX. Va ser en aquest marc, i en el context del romanticisme a tot Europa, que per tot arreu van aparèixer persones interessades a recrear el passat. Un passat que era més fàcil d'identifi car a partir del territori immediat, sovint amb un tractament nostàlgic, de recuperació de glòries i temps millors, amb una indubtable idealització del passat. El passat esdevenia, així, un valor en si mateix, acríticament, com un tot homogeni. D'aquí sorgiren els erudits locals que cercaven documents, feien reculls folklòrics, intentaven salvar monuments i tiraven endavant tota mena d'iniciatives en la mateixa direcció. La historiografi a de la segona meitat del segle XX ha estat bastant dura amb aquells erudits, sobretot acusant-los que no veien gairebé res més enllà del seu «petit país». Se'ls titllava de savis de campanar, que no veien més enllà del nas. Ben segur que això era així en força casos, però cal recordar que paral·lelament les ciències socials que es desenvolupaven a les acadèmies o a les universitats estaven sotmeses al més rigorós positivisme, que en molts casos el que feia era una feina similar a l'injuriat «localista», però amb la fi nalitat de justifi car el caràcter nacional dels estats liberals. En defi nitiva, que l'un i l'altre no estaven metodològicament tan lluny.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Cercles/article/view/191225
It is part of: Cercles. Revista d'Història Cultural, 2006, num. 9, p. 204-213
URI: http://hdl.handle.net/2445/107050
ISSN: 1139-0158
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)
Articles publicats en revistes (Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
599933.pdf81.9 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons