Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/107283
Title: Los organismos anticorrupción y el ejercicio de la potestad sancionadora: límites y propuestas para la prevención de la corrupción. En particular, el caso de la oficina antifraude de Cataluña
Author: Capdeferro Villagrasa, Òscar
Keywords: Corrupció política
Sancions (Dret)
Ètica legal
Corrupció administrativa
Political corruption
Sanctions (Law)
Legal ethics
Misconduct in office
Issue Date: Dec-2016
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: Els organismes de control són una peça clau en la lluita contra la corrupció. No obstant això, el seu funcionament a l'Estat espanyol durant els últims anys no sembla haver estat l'adequat, ja que han demostrat no haver estat capaços de posar fre a les pràctiques de corrupció. Malgrat el seu potencial en la lluita contra la corrupció, organismes anticorrupció especialitzats com l'Oficina Antifrau de Catalunya poden trobar-se que el seu impacte a l'hora d'acabar amb aquest fenomen es redueixi si no es pot assegurar l'efectivitat de la seva actuació de prevenció i control, per la qual cosa es proposa la possibilitat que l'ordenament jurídic anticorrupció estableixi obligacions de prevenció de la corrupció, i s'atribueixi als organismes especialitzats la potestat de sancionar en cas de compliment deficient.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-rcdp.i53.2016.2821
It is part of: Revista Catalana de Dret Públic, 2016, num. 53, p. 13-30
URI: http://hdl.handle.net/2445/107283
ISSN: 1885-5709
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Administratiu, Dret Processal, Història del Dret i Dret Financer i Tributari)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
667107.pdf498.21 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons