Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/107292
Title: Memòria de l’emprenedoria de la Universitat de Barcelona. Curs 2015-2016
Author: Universitat de Barcelona. Barcelona Institut d’Emprenedoria
Keywords: Informes
Memòria d'activitats
2015-2016
Universitat de Barcelona. Barcelona Institut d’Emprenedoria
Issue Date: Nov-2016
Publisher: Edicions de la Universitat de Barcelona
Series/Report no: Memòries (Òrgans de govern, Gerència, Consell Social)
Abstract: La Memòria que teniu a les mans, realitzada elaborada pel Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE), és ela primera document que recull l’activitat desenvolupada per la nostra Uuniversitat en relació amb l’’emprenedoria. Com es pot observar, l’emprenedoria té una naturalesa molt diversa. Així, ena laquesta Memòria s’exposen activitats vinculades amb l’organització de jornades i seminaris, la presència en fires econòmiques i socials, l’atorgament de premis a l’emprenedoria, activitats de suport als emprenedors, accions formatives i la participació en xarxes d’emprenedoria. Les activitats es dirigeixen tant als estudiants com al propi personal de la UB.
URI: http://hdl.handle.net/2445/107292
Related resource: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08598
Appears in Collections:Memòries (Barcelona Institut Emprenedoria (BIE))
Col·lecció Memòries - Òrgans de govern, Gerència, Consell Social - eBooks - (Publicacions i Edicions UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memòria de l'emprenedoria (eBook).pdf4.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.