Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/107303
Title: Poblament i despoblament a la catalunya vitícola (1760-1910)
Author: Colomé Ferrer, Josep
Cucurella-Jorba, Montserrat
Valls Junyent, Francesc, 1966-
Keywords: Geografia de la població
Viticultura
Demografia històrica
Plagues agrícoles
Fil·loxera
Population geography
Viticulture
Historical demography
Agricultural pests
Phylloxera
Issue Date: 2010
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Ens proposem detectar i analitzar les relacions entre el procés d'especialització vitícola i la trajectòria demogràfica d'una part significativa del territori català durant els segles xviii i xix. En primer lloc, volem mostrar que la viticultura va fer possible el sosteniment d'unes densitats de població molt superiors a les que hauria estat possible a partir del predomini d'una agricultura centrada en altres conreus. En segon lloc, mostrem que l'augment demogràfic que va impulsar la viticultura va donar lloc a la formació d'unes unitats de poblament específiques i molt característiques en les àrees vitícoles del prelitoral català. Finalment, en tercer lloc, plantegem la hipòtesi segons la qual la crisi derivada de la plaga de la fil·loxera va alterar de manera molt significativa la pauta de comportament demogràfic que havia acompanyat tot el procés d'especialització vitivinícola fins aleshores, a més, evidentment, de l'efecte més conegut del despoblament derivat de l'emigració d'importants contingents poblacionals.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.1001.01.57
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, 2010, vol. XXI, p. 137-155
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.1001.01.57
URI: http://hdl.handle.net/2445/107303
ISSN: 0213-6791
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
616010.pdf345.9 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons