Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/107324
Title: Mercedes Cabrera, Juan March (1880-1962), Madrid: Marcial Pons, 2011, 448 pp [Ressenya de llibre]
Author: Catalán, Jordi
Keywords: Ressenyes (Documents)
Biografies
Reviews (Documents)
Biographies
Issue Date: 2012
Publisher: Fundació Cipriano García, Universitat de Barcelona
Abstract: Aquesta nova biografia de Juan March Ordinas destaca per quatre trets. Primer, l'objecte del treball és significatiu: un em­presari d'indiscutible èxit en àmbits apa­rentment tan diversos com l'immobiliari, el contraban, les finances, la navegació o les indústries de la segona revolució tecnolò­gica. ...
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/segleXX/article/view/9861/12672
It is part of: Segle XX: Revista Catalana d'Història, 2012, vol. 5, p. 166-167
URI: http://hdl.handle.net/2445/107324
ISSN: 1889-1152
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
619902.pdf45.63 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons