Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/107622
Title: Funcions del documentalista en un mitjà de comunicació audiovisual digital. Estudi de cas: RelTV
Author: Rubio, Albert
Guallar, Javier
Keywords: Mitjans de comunicació digitals
Competències professionals
Documentalistes
Digital media
Vocational qualifications
Information scientists
Issue Date: Dec-2014
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Es mostra un estudi de cas sobre la intervenció d'un documentalista en un nou mitjà de comunicació audiovisual a Internet, RelTV. Es presenten tres projectes diferents duts a terme pel documentalista en aquest context: una base de dades relacional, un pla de preservació digital i un exemple de producte periodístic-documental: un mapa interactiu de vídeos. Es presenta el disseny i desenvolupament dels tres productes, se n'analitza la repercussió i viabilitat, i es reflexiona sobre l'aportació del professional de la documentació en aquest àmbit. Se muestra un estudio de caso sobre la intervención de un documentalista en un nuevo medio de comunicación audiovisual en Internet, RelTV. Se presentan tres proyectos diferentes llevados a cabo por el documentalista en este contexto: una base de datos relacional, un plan de preservación digital y un ejemplo de producto periodístico-documental: un mapa interactivo de vídeos. Se presenta el diseño y desarrollo de los tres productos, se analiza su repercusión y viabilidad, y se reflexiona sobre la aportación del profesional de la documentación en este ámbito. This paper reports on three projects completed by a documentalist for the new audiovisual platform RelTV: a relational database, a digital preservation plan and an example of a journalistic-documental product in the form of an interactive map of videos. The paper reports on how the three projects were designed and developed and then analyzes the implications and viability of such initiatives, reflecting on the professional contribution that documentalists can make in this field.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/BiD2014.33.18
It is part of: BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2014, num. 33
Related resource: https://doi.org/10.1344/BiD2014.33.18
URI: http://hdl.handle.net/2445/107622
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
668635.pdf823.25 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons