Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/107664
Title: Pobresa, desigualtat i salaris
Author: Ramos Lobo, Raúl
Royuela Mora, Vicente
Keywords: Pobresa
Salaris
Poverty
Wages
Issue Date: 2016
Publisher: Generalitat de Catalunya
Abstract: La crisi econòmica viscuda recentment ha tingut un clar impacte nega­tiu sobre la cohesió econòmica i social al nostre país, no només pel fort augment dels nivells d'atur sinó també per l'impacte que han tingut les polítiques de consolidació fiscal sobre els nivells de protecció social per als segments de població més afectats per la crisi. Els sistemes socials europeus, entre els quals hi ha el català, s'enfronten a tota una sèrie de reptes: canvis demogràfics i noves estructures familiars, adaptació a un mercat de treball en evolució i desigualtats de renda i d'oportunitats. Aquesta situació fa necessari un ampli consens per establir quines han de ser les prioritats futures sobretot en els àmbits del treball, l'educació i la lluita contra la pobresa. ...
Note: Reproducció del document publicat a: http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/publicacions_periodiques/nota_d_economia/ne_103/NE_103_c4.pdf
It is part of: Nota d'Economia, 2016, vol. 103, p. 82-90
URI: http://hdl.handle.net/2445/107664
ISSN: 0213-3644
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
667012.pdf461.39 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons