Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/107961
Title: El preu del do. El parentiu, l’agència i el context socioeconòmic de les donants d’òvuls a Espanya
Author: Molas Closas, Anna
Director: Bestard Camps, Joan
Keywords: Òvuls
Donació d'òrgans i teixits
Espanya
Etnografia
Antropologia
Tesis de màster
Ovum
Spain
Ethnography
Anthropology
Masters theses
Issue Date: Sep-2016
Abstract: En primer lloc, volia saber quin motiu o motius identificaven les informants per haver-se fet donants d’òvuls. Aquí buscava principalment raons econòmiques i de precarietat, tot i que vaig trobar altres aspectes que entraven en joc amb els quals no hi contava. Dels relats de les donants va irrompre el llenguatge del do, al qual vaig haver de parar atenció per entendre com s’expressava. En segon lloc, tenia especial interès en el tipus de relació imaginària que es creava entre la donant i el fill o filla nascuda de la donació. Volia veure quina era la substància de parentiu per elles i si sentien vincles de maternitat amb els fills imaginats. En tercer lloc, m’interessava saber si les donants se sentien en desigualtat en relació a les receptores, si es veien a elles com les “perdedores” d’un tracte injust. En quart lloc, volia veure com s’expressava el tema de l’incest davant la possibilitat remota de que els fills nascuts de les seves donacions poguessin trobar-se amb els fills o filles de les donants.Per últim, m’interessava veure quins efectes tenia en les donants el principi d’anonimat vigent a Espanya. Quina posició adoptaven al respecte i quines implicacions tenia en relació al seu vincle imaginari amb els fills donats.
Note: Màster Oficial en Antropologia i Etnografia, Departament d'Antropologia, Facultat Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Director: Joan Bestard
URI: http://hdl.handle.net/2445/107961
Appears in Collections:Màster Oficial - Antropologia i Etnografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM Molas Closas Anna.pdf1.9 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons