Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/1081
Title: Normes reguladores dels plans docents de les assignatures per als ensenyaments de la Universitat de Barcelona segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Universitat de Barcelona
Currículums (Ensenyament)
Normativa UB
Espai europeu a la UB
Issue Date: 13-Feb-2007
Abstract: L'estructura del pla docent requereix la definició d'uns mí­nims imprescindibles per tal que el document respongui a la nova concepció de crèdit i esdevingui un text de divulgació pública i, per tant, de referència. A partir d'aquests mí­nims, el departament i el consell d'estudis (o l'òrgan equivalent), responsables de la docència de l'assignatura, consideraran quins són el grau de detall, el major o menor desglossament i la concreció més adients. L'estructura permet anar tan enllà  en la concreció com es vulgui.
URI: http://hdl.handle.net/2445/1081
Related resource: https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2006937
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
normatives reguladores dels plans docents.pdf38.34 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons