Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/108209
Title: 'Rèplica de la magolla de la creu de terme de Tàrrega de l'escultor Pere Joan. Escultura i noves tecnologíes. Descripció del procediment tècnic.'
Author: Vilardell, 1959-
Keywords: Escultura religiosa
Art i tecnologia
Religious sculpture
Art and technology
Issue Date: 1-Apr-2015
Publisher: Museu Comarcal de l'Urgell
Abstract: Actualmente, arte y ciencia están cada vez más cerca. Han establecido relaciones interdisciplinares aunque utilizan diferentes metodologías, son capaces de colaborar para generar desde obras de arte hasta copias perfectas. Gracias a las nuevas tecnologías, podemos preservar, conservar y copiar para poder poner a resguardo piezas de valor in calculable, sustituyéndolas por estas copias. Presentamos la descripción del proceso técnico mediante el cual se ha realizado la réplica de la macolla de la cruz de término de Tàrrega, para el cual se han utilizado nuevas tecnologías combinadas con técnicas tradicionales. Actualment, art i ciència estan cada vegada més a prop. Han establert relacions interdisciplinàries encara utilitzen diferents metodologies, són capaços de col·laborar per generar des d'obres d'art fins còpies perfectes. Gràcies a les noves tecnologies, podem preservar, conservar i copiar per poder posar a resguard peces de valor in calculable, substituint-les per aquestes còpies. Presentem la descripció del procés tècnic mitjançant el qual s'ha realitzat la rèplica de la mota de la creu de terme de Tàrrega, per al qual s'han utilitzat noves tecnologies combinades amb tècniques tradicionals.
Note: Reproducció del document publicat a:
It is part of: Urtx. Revista Cultural de l'Urgell, 2015, vol. 1, num. 29, p. 139-153
URI: http://hdl.handle.net/2445/108209
ISSN: 1130-0574
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Arts Visuals i Disseny)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
655744.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.