Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/108462
Title: Estudi del nivell de satisfacció dels alumnes d’estadística en el grau de Psicologia amb el sistema de pràctiques de l’assignatura
Author: Peró, Maribel
Guàrdia Olmos, Joan
Turbany Oset, Jaume
Farràs-Permanyer, Laia
Mancho-Fora, Núria
Keywords: Estadística
Treball en equip
Innovacions educatives
Issue Date: 9-Mar-2017
Citation: Peró-Cebollero, M., Guàrdia-Olmos, J., Turbany-Oset, J., Farràs-Permanyer, L., i Mancho-Fora, N. (2016). Estudi del nivell de satifacció dels alumnes d’estadística en el grau de Psicologia amb el sstema de pràctiques de l’assignatura. Actes del IX Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, online (http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/issue/current). Barcelona (Spain), juliol 2016 (Revista CIDUI 2016, www.cidui.org/revistacidui, ISBN: 2385-6203)
Series/Report no: Revista CIDUI 2016; www.cidui.org/revistacidui
Abstract: L’objectiu del present treball consisteix en la valoració del nivell de satisfacció que els alumnes tenen amb el sistema de pràctiques de l’assignatura d'estadística en Psicologia. Per això s'ha treballat amb una mostra de 130 alumnes matriculats en aquesta assignatura durant el curs acadèmic 2014-15. En general el nivell de satisfacció és molt elevat i bàsicament no existeixen diferències en el nivell de satisfacció en funció de si els alumnes aconsegueixen superar o no l'assignatura.
URI: http://hdl.handle.net/2445/108462
ISSN: 2385-6203
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
878-2825-1-SM.pdf681.45 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons