Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/108462
Title: Estudi del nivell de satisfacció dels alumnes d’estadística en el grau de Psicologia amb el sistema de pràctiques de l’assignatura
Author: Peró, Maribel
Guàrdia Olmos, Joan
Turbany Oset, Jaume
Farràs-Permanyer, Laia
Mancho-Fora, Núria
Keywords: Estadística
Treball en equip
Innovacions educatives
Statistics
Teams in the workplace
Educational innovations
Issue Date: 9-Mar-2017
Publisher: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
Citation: Peró-Cebollero, M., Guàrdia-Olmos, J., Turbany-Oset, J., Farràs-Permanyer, L., i Mancho-Fora, N. (2016). Estudi del nivell de satifacció dels alumnes d’estadística en el grau de Psicologia amb el sstema de pràctiques de l’assignatura. Actes del IX Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, online (http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/issue/current). Barcelona (Spain), juliol 2016 (Revista CIDUI 2016, www.cidui.org/revistacidui, ISSN: 2385-6203)
Abstract: L’objectiu del present treball consisteix en la valoració del nivell de satisfacció que els alumnes tenen amb el sistema de pràctiques de l’assignatura d'estadística en Psicologia. Per això s'ha treballat amb una mostra de 130 alumnes matriculats en aquesta assignatura durant el curs acadèmic 2014-15. En general el nivell de satisfacció és molt elevat i bàsicament no existeixen diferències en el nivell de satisfacció en funció de si els alumnes aconsegueixen superar o no l'assignatura.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/878
It is part of: Revista del CIDUI, 2016, núm. 3, p. 1-10
URI: http://hdl.handle.net/2445/108462
ISSN: 2385-6203
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)
Articles publicats en revistes (Psicologia Social i Psicologia Quantitativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
878-2825-1-SM.pdf681.45 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons