Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/108493
Title: Introducció a la modelització, una eina per a la presa de decisions. Un cas al CRAI de la Universitat de Barcelona
Author: Nabona Jassans, Mina
Director: Borràs Vela, Josep Àngel
Rey Martín, Carina
Keywords: Biblioteques
Gestió de biblioteques
Models matemàtics
Optimització matemàtica
Programació (Matemàtica)
Libraries
Library administration
Mathematical models
Optimització matemàtica
Mathematical programming
Masther theses
Universitat de Barcelona. Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
Issue Date: 20-Jun-2016
Abstract: Després d’una introducció sobre la presa de decisions i el paper que hi té la investigació operativa, en particular l’optimització i la modelització, es presenta un model inicial per al redimensionament de la plantilla d’un CRAI mitjançant l’atorgament de personal bibliotecari a un conjunt de biblioteques, al llarg d’un any subdividit en períodes mensuals separats per hores de matí, de tarda i de cap de setmana. Cada centre formula una “desiderata” en hores de dedicació, en cada període, a diferents tasques contingudes en una llista única, i es determina una taula d’assignabilitat de cada tipus de personal a les diferents tasques de la llista. Cal respectar un conjunt de condicions sobre les limitacions d’hores de treball mensual del personal, i d’atorgaments de personal màxims i mínims a cada centre segons períodes. Es minimitza el cost salarial del personal atorgat amb una ponderació per centres deduïda a partir d’un índex consensuat de “bona actuació” en el passat.
Note: Màster Universitari de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informaci. Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona. Curs: 2015-1016. Tutors: Josep Àngel Borràs i Carina Rey.
URI: http://hdl.handle.net/2445/108493
Appears in Collections:Màster - Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_MGDBSI_Mina_Nabona_2016.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.