Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/108493
Title: Introducció a la modelització, una eina per a la presa de decisions. Un cas al CRAI de la Universitat de Barcelona
Author: Nabona-Jassans, Mina
Director/Tutor: Borràs Vela, Josep Àngel
Rey Martín, Carina
Keywords: Biblioteques
Gestió de biblioteques
Models matemàtics
Optimització matemàtica
Programació (Matemàtica)
Treballs de fi de màster
Libraries
Library administration
Mathematical models
Optimització matemàtica
Mathematical programming
Master's thesis
Universitat de Barcelona. Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació
Issue Date: 20-Jun-2016
Abstract: Després d’una introducció sobre la presa de decisions i el paper que hi té la investigació operativa, en particular l’optimització i la modelització, es presenta un model inicial per al redimensionament de la plantilla d’un CRAI mitjançant l’atorgament de personal bibliotecari a un conjunt de biblioteques, al llarg d’un any subdividit en períodes mensuals separats per hores de matí, de tarda i de cap de setmana. Cada centre formula una “desiderata” en hores de dedicació, en cada període, a diferents tasques contingudes en una llista única, i es determina una taula d’assignabilitat de cada tipus de personal a les diferents tasques de la llista. Cal respectar un conjunt de condicions sobre les limitacions d’hores de treball mensual del personal, i d’atorgaments de personal màxims i mínims a cada centre segons períodes. Es minimitza el cost salarial del personal atorgat amb una ponderació per centres deduïda a partir d’un índex consensuat de “bona actuació” en el passat.
Note: Màster Universitari de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informaci. Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona. Curs: 2015-1016. Tutors: Josep Àngel Borràs i Carina Rey.
URI: http://hdl.handle.net/2445/108493
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_MGDBSI_Mina_Nabona_2016.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.