Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/108506
Title: Neuromarketing. Is there a room for ethics?
Author: Niño Broto, Maria
Director: Casas Romeo, Agustí
Keywords: Empreses multinacionals
Neurociències
Conducta dels consumidors
Ètica
Treballs de fi de grau
International business enterprises
Neurosciences
Consumer behavior
Ethics
Bachelor's thesis
Issue Date: Feb-2017
Abstract: (eng) Neuromarketing is an emerging field born from two branches; neuroscience and marketing. The latest advancements on the brain knowledge have provided unique and powerful insights to develop effective marketing campaigns. At the same time, the growth of this new field has arose many ethical concerns. The worrisome is related to the risk of manipulating the purchasing decisions and jeopardizing the consumers rights. Nonetheless, the limits of neuromarketing have not yet been defined as well as there is no a clear legal framework.
(cat) El neuromarketing és un nou camp emergent nascut de la fusió de dues branques: la neurociència i el marketing. Els últims descubriments rellevants del cervell han aportat al marketing una font d'informació única per dissenyar campanyes efectives. Alhora el creixement d'aquest nou camp d'estudi ha creat greus preocupacions ètiques. Els problemes estàn relacionats amb el risc de manipular les decisions de compra, així com posar en perill els drets dels consumidors. No obstant això, els límits del neuromarketing encara no estàn definits i tampoc hi ha un clar marc normatiu.
Note: Treballs Finals del Grau d'Empresa Internacional, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017 , Tutor: Agustí Casas Romeo
URI: http://hdl.handle.net/2445/108506
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Empresa Internacional

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-GEI-NiñoBrotoMaria_2017.pdf699.84 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons