Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/108509
Title: El Housing First. El dret a l'habitatge dels més vulnerables
Author: Llobet Estany, Marta
Aguilar Hendrickson, Manuel
Keywords: Persones sense sostre
Integració social
Serveis socials
Dret a l'habitatge
Homeless persons
Social integration
Human services
Right to housing
Issue Date: 22-Dec-2016
Publisher: Ajuntament de Barcelona
Abstract: El model Housing First com a projecte de recerca o com a projecte d'intervenció en el camp del sensellarisme, orientat inicialment a persones que fa més d'un any que estan al carrer amb problemes greus de salut mental i/o addiccions, es presenta com una innovació social. Va ser experimentat per primera vegada a Nova York als anys 90, com a conseqüència de qüestionar la poca efectivitat del model tradicional Escala d'atenció. Ha estat implantat també al Canadà, a Europa i a Austràlia, acompanyat d'un ampli treball d'avaluació. Es presenta com un canvi de paradigma perquè, a diferència del model Escala d'atenció, aquest comença pel nal, facilitant un habitatge de forma permanent i independent. Es reconeix el dret a l'habitatge i l'autodeterminació. L'organització de l'atenció es fa d'acord amb les necessitats, els ritmes i les opcions de la persona. El model d'intervenció s'ha de coproduir des de les categories d'acció de proximitat, relació, acompanyament i reconeixement. El Housing First suscita moltes expectatives, però també interrogants, dilemes i tensions que emergeixen tant del procés d'implantació d'aquest model com de les anàlisis dels resultats de les avaluacions i de la literatura produïda. En aquest article abordarem algunes d'aquestes qüestions i plantejarem alguns dilemes a tenir en compte en la seva implantació.
Note: Reproducció del document publicat a: http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/revista/12-housing-first-dret-habitatge-mes-vulnerables.pdf
It is part of: Barcelona Societat, 2016, num. 20, p. 16-32
URI: http://hdl.handle.net/2445/108509
ISSN: 1133-6315
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Treball Social)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
666132.pdf352.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.