Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/108589
Title: Els viatges per Orient i Occident de Śaśon Ḥay de la casa de Yehuda Castiel, jueu istambuliota dels s.XVII-XVIII
Author: Casals i Parés, Jordi
Director: Blasco Orellana, Meritxell
Magdalena Nom de Déu, José Ramón
Marcos Hierro, Ernest, 1963-
Keywords: Judaisme
Càbala
Viatges
Alteritat (Filosofia)
Traducció literària
Literatura hebraica
Judaism
Cabala
Travels
Alterity (Philosophy)
Literary translation
Hebrew literature
Issue Date: 15-Dec-2016
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi que ara lliurem, Els viatges per Orient i Occident de Śaśon Ḥay de la casa de Yehuda Castiel, jueu istambuliota dels segles XVII-XVIII, parteix de l’estudi a tres nivells del llibre Maʿaśe Nissim que va ser escrit per Śaśon Ḥay. Primer, és la primera vegada que el llibre de Maʿaśe Nissim apareix editat de forma completa, i ho fa en aquesta tesi. Segon, també en aquesta tesi oferim per primera vegada la única traducció que s’ha fet del text hebreu del Maʿaśe Nissim, i que en el nostre cas és al català. Tercer, pel fet de tenir a disposició tota l’obra per primera vegada, s’ofereix una visió global i molt més ample de tot el llibre del que fins ara s’havia fet i que ha permès eixamplar els temes d’estudi de la tesi. Així, per mitjà d’aquests tres característiques, s’ha permès obrir uns camps d’estudi que fins ara no havien cridat l’atenció als investigadors, entre els quals la lingüística, l’alteritat, el pensament cabalístic i els seus viatges. Les característiques d’aquesta obra que la fan única entre la literatura hebrea del segle XVII i XVIII parteixen primer de tot del seu caràcter popular, lluny d’aquella literatura que té com a objectiu el gust estètic. És una obra única en el seu gènere perquè hi relata les experiències del jueu sefardita Śaśon Ḥay en els seus viatges on fixà la seva atenció en tot allò que li resultava estrany. Així, les seves impressions en qualitat de jueu oriental sobre els costums europeus el converteixen en un personatge únic en la literatura hebrea del moment. La visió de l’alteritat en el Maʿaśe Nissim és un dels temes que no havien estat estudiats encara. L’autor podia tenir aquesta visió perquè viatjava molt fruit del seu negoci de comerciant de pedres precioses i de perles, i així és que Śaśon Ḥay viatjà per mig món conegut. Des d’Istambul fins a la costa oriental atlàntica a Amsterdam, el Mediterrani a Venècia i Tunis, el Golf Pèrsic i l’oceà Índic fins a Myanmar. A través del seu llibre l’autor ens relata els costums dels llocs, la història local, les rutes, etc., però el que ens torna a fer únic aquest llibre és que és la única font d’un comerciant jueu que ens explica d’on extreia la matèria primera del seu negoci, com es duia als mercats, com es venia i el preu. Així ens parla de les joies, de les perles i del mercuri. Lluny de les seves experiències comercials, el llibre Maʿaśe Nissim conté diferents relats i conceptes que pertanyen al món de la mística jueva, la càbala, centrant el seu focus d’atenció en la figura de Yiṣḥaq Lúria Asquenazi. A través de la càbala es pot veure en el llibre com el remordiment, la penitència i la redempció tenen un paper especial en l’autor, i això el torna a fer únic, és fins ara l’únic viatger que intentà justificar la seva salvació per mitjà de termes cabalístics. Per tant, Śaśon Ḥay i el seu llibre poden ser definits com una obra única dins la literatura hebrea i l’objectiu d’aquesta tesi ha estat la seva edició, traducció i estudi de tots els temes que acabem de citar.
[eng] This thesis focused on the book of Sasson Khay Qastiel, the Book of Miracles, a Sephardi Jew from Istanbul in 17th-18th century who spent part of his life trading with diamonds and pearls. Through his book we could understood why he travelled so far, from Myanmar to Amsterdam spending a lot of years without going back home. He writes a little about how the diamonds and pearls production system worked, and there isn’t as far as we know another Jewish source from a trader that speaks about the way they found these products, where they sell them, what’s I the price, etc. Whit that we made a study about his travels. Through his book we did a study about otherness, his particular point of view of all that he found strange, like behaviours or habits from European Jewish and other. For that, we can say that as an Oriental Jew, his book is very particular because there isn’t source in that century from Orientals Jews who criticizes the habits of Occidental ones. We also found a Kabbalah writings in his book as a part of his particular Hagiography to the great kabbalist Yitzhak Luria. Through these learnings we think the author of the book wants to recognize the power of the redemption through the Kabbalah. This thesis is the first time the Book of Miracles is edited together and also is the first time that this book is translated in another language, in this case, to catalan.
URI: http://hdl.handle.net/2445/108589
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia Romànica i Filologia Semítica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JCiP_TESI.pdf9.89 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons