Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/108825
Title: Romà Ribera i Cirera: pintor de la burgesia catalana
Author: Díaz Sánchez, Miriam
Director: Rodríguez Samaniego, Cristina, 1979-
Keywords: Història de l'art
Pintura catalana
Treballs de fi de grau
Art history
Catalan Painting
Bachelor's thesis
Ribera i Cirera, Romà, 1849-1935
S. XIX-XX
Issue Date: 2015
Abstract: Aquest Treball Final de Grau és un estat de la qüestió sobre la vida i l’obra d’un pintor català de finals del segle XIX i principis del XX. Es tracta de Romà Ribera i Cirera, nascut a Barcelona l’any 1848 1. Romà Ribera entra dins d’una part de la pintura catalana del moment coneguda com “anecdotisme”, a la qual van pertànyer altres artistes com Francesc Masriera i Francesc Miralles. Es basava en l’interès per captar un moment determinat de la realitat, sovint poc transcendent. Les seves obres representaven escenes urbanes de manera amable i cosmopolita. L’anecdotisme va sorgir del realisme, aquest últim gènere el va treballar Pere Borrell, mestre de pintura de Romà Ribera. Ribera a la seva època era elogiat i reconegut per cultivar la pintura de gènere. Tractar els temes que caracteritzen la pintura de gènere, a la pintura catalana tingué gran èxit a finals del segle XIX. La paleta de l’artista té el segell del Modernisme, igual que les composicions i les temàtiques. Destacaven d’ell el seu domini del dibuix, la línia, els colors de les seves pintures i l’elegància.
Note: Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Cristina Rodríguez Samaniego
URI: http://hdl.handle.net/2445/108825
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Diaz_Sanchez_Miriam.pdf6.23 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons