Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109060
Title: El Glitch art com a pràctica subversiva
Author: Llanas Sancho, Cristina
Director: Guasch, Anna Maria, 1953-
Keywords: Història de l'art
Art per ordinador
Art comtemporani
Treballs de fi de grau
Art history
Computer art
Contemporary art
Bachelor's thesis
Issue Date: Mar-2017
Abstract: En aquest treball s’ha volgut analitzar el glitch art com a forma artística que podria apropar-nos a noves formes de subversió, crítica amb la voluntat de reivindicar els sistemes establerts i les seves interconnexions. Per a poder-ho fer hem hagut de fer un estudi primerament de la contextualitzat i les interpolacions que caracteritzen i són inherents al glitch. Posteriorment s’ha cregut més adient tractar d’esbossar i veure si aquesta subversió podria vindre en certa manera de la seva naturalesa i a la seva forma de creació per posteriorment veure quines són les diferents visions que tenen els autors sobre el glitch, els seus significats i les portes que obre.
Note: Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Anna Maria Guash
URI: http://hdl.handle.net/2445/109060
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Llanas_Sancho_Cristina art.pdf2.3 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons