Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109182
Title: Effect of Verbal Task Complexity in a Working Memory Paradigm in Patients with Type 1 Diabetes. A fMRI Study (Raw data)
Author: Guàrdia Olmos, Joan
Gallardo Moreno, Geisa B.
Gudayol Ferré, Esteve
Peró, Maribel
González Garrido, Andrés A.
Keywords: Psicologia cognitiva
Ressonància magnètica
Diabetis
Cognitive psychology
Magnetic resonance
Diabetes
Issue Date: 2-Mar-2017
Abstract: Registre de ressonància magnètica funcional de subjectes diagnosticats de Diabetes Tipus I aparellats per edat i nivell educatiu amb un grups de controls. El registre de senyal cerebral està fet a partir de dues tasques vinculades amb llenguatge. Una d'elles amb components de working memory i l'altra no. Són dades analitzables amb eines específiques de R, MathLab, SMP o FSL.
Note: Dades primàries associades a la publicació disponible a https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178172
Podeu consultar l'article a: http://hdl.handle.net/2445/113259
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/113259
URI: http://hdl.handle.net/2445/109182
Appears in Collections:Dades (Psicologia Social i Psicologia Quantitativa)
Dades - Recerca

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Data_WorkingMemory.zip8.14 MBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons